×
 

EdShare firar ett år och lanserar nya funktioner  

I dagarna firar plattformen EdShare ett år och i samband med det lanseras två helt nya funktioner. Den ena gäller fjärrundervisning där det blir lättare för skolor att kartlägga sina behov. Den andra gäller närundervisning på entreprenad där möjligheterna till uppföljning förbättras.
Bild på Sara Olsson

-Vi erbjuder nu skolor och huvudmän ett verktyg för att kartlägga behovet av fjärrundervisning i den egna verksamheten. Det blir också möjligt att i realtid följa och visualisera hur många fjärrundervisningstimmar skolor har samt erbjuder till andra, säger Sara Olsson som är verksamhetschef för EdShare.

Detta är viktigt eftersom skollagen reglerar hur stor del av undervisningen som får ske i form av fjärrundervisning och varje huvudman ska årligen anmäla sitt uppskattade behov till Skolinspektionen.

-Hela den processen, från kartläggning till anmälan, bidrar vi nu till att förenkla. Det här är en funktion som har efterfrågats av verksamheter och det känns därför bra att ha den på plats, säger Sara Olsson.

Ge fler elever tillgång till god undervisning

EdShare är en del av AcadeMedia EdTech och syftet med tjänsten är att ge fler elever tillgång till bra undervisning, genom att göra det lättare för skolor att matcha sina behov av behöriga lärare med behöriga lärare på andra skolor som har undervisningstid att bidra med.

Bara under det första året har fler än 1000 elever undervisats av lärare som matchats med skolors behov via EdShare och fler än 100 rektorer har skapat konton på plattformen.

-I den bästa av världar hade alla elever alltid undervisats av legitimerade och behöriga lärare i ett klassrum, men många skolor har idag svårt att hitta rätt kompetens. Och även om de hittar en behörig lärare i ett ämne så kan det ibland vara svårt att fylla en heltidstjänst, säger Sara Olsson.

-Genom att erbjuda dessa lärare att delvis fjärrundervisa elever på en annan skola kan man både renodla och utöka deras tjänster, samtidigt som man ger fler elever tillgång till god undervisning, säger hon.

Lättare att samverka

När skolor har registrerat sitt behov av fjärrundervisning kan huvudmannen göra en övergripande analys.

-Först tittar man på om det går att möta behoven genom att erbjuda lärare en delad tjänst inom samma huvudman, med närundervisning på två olika skolor. Om inte det funkar kan fjärrundervisning bli aktuellt för att möta behovet och då erbjuds läraren en utökad tjänst, säger hon.

När pusslet har lagts skickar huvudmannen in anmälan om fjärrundervisning till Skolinspektionen.

-Nu blir det betydligt lättare att lägga det här pusslet och säkerställa att man följer de regelverk som finns, säger Sara Olsson.

Ny funktion för uppföljning

Den andra nya funktionen i EdShare förbättrar möjligheterna till uppföljning av undervisning som sker på entreprenad, alltså när elever på en skola får viss undervisning hos en annan huvudman.

-Den här typen av lösningar är relativt vanliga, inte minst när det gäller modersmålsundervisning där det kan vara svårt att hitta lärare. Då tecknas ett så kallat entreprenadavtal mellan två huvudmän. Den här funktionen gör det lättare att följa upp de här avtalen och kvalitetssäkra den undervisning som eleverna får, säger Sara Olsson.

Mer information

Vill du veta mer om EdShare och de nya funktionerna? Den 6 maj klockan 9.00-09.30 anordnas ett webbinarium, mejla till sara.olsson@academedia.se om du vill delta.

Du kanske också är intresserad av