×
 

"Den frågan överskuggar tyvärr alla andra skolpolitiska frågor"

Hur är det politiska samtalet om skolan Almedalen? Alice Teodorescu Måwe, chef för samhällskontakter på AcadeMedia, är på plats i Visby och har följt skoldebatten de senaste dagarna.
Alice Teodorescu Måwe

-Det är ganska mycket fokus på vinster och på den enighet som verkar finnas mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i frågan om huruvida vi ska ha aktiebolagsdrivna skolor eller inte. Den frågan överskuggar tyvärr alla andra skolpolitiska frågor.

-Det märks också i de dueller som varit mellan partiföreträdare och i de seminarier som har anordnats här i Almedalen. Det är mycket fokus på form och väldigt lite fokus på innehåll. Det säger ganska mycket om hur Socialdemokraterna vill driva den här frågan fram till valet.

-Det är svårare att prata om skolpolitiska reformer än att ha en stridsfråga som mobiliserar många väljare. Även om man kanske inte tänker att den lockar väljare från andra partier så är det tydligt att Socialdemokraterna vill ha det här som sin stora fråga. Det finns ingen riksdagsmajoritet för något av deras förslag, men den har ett starkt symbolvärde