×
 

Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 29 januari 2003 · Nettoomsättningen för helåret 2002 minskade med 10,3% till 88,4 Mkr ( 98,6 Mkr). · Rörelseresultat för helåret 2002 uppgår till -27,2 Mkr (-24,1 Mkr). · Nettoresultat uppgår till -24,8 Mkr (-22,7 Mkr). · Kostnaderna kommer att reduceras med 23 Mkr på årsbasis, dock med effekt först under kvartal 2, 2003. · Med vidtagna åtgärder och erhållna order, bedöms att verk- samheten skall kunna leverera ett positivt resultat för 2003. · Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning utgår för 2002. · Ordervärdet per årsskiftet uppgår till 51 Mkr för 2003 (51 Mkr) och för de följande två åren uppgår ordervärdet till 26 Mkr (11 Mkr). · Leverans av tecknade ramavtal i Danmark påbörjades i december 2002. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0) 8 671 09 73 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Bryggargatan 12, Box 622, 101 32 Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten