×
 

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2009

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

AcadeMedias årsstämma hålls den 6 maj 2009 kl 16.00 i Stockholm.
Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.academedia,se under rubriken ”Investor Relations”, "Bolagsstyrning i AcadeMedia".

Aktieägare som önskar lämna förslag till AcadeMedias valberedning kan skicka e-post till torbjorn.sannerstedt@academedia.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: AcadeMedia AB, Att: Torbjörn Sannerstedt, Box 12267, 102 26 Stockholm.

AcadeMedia AB (publ)