×
 

Academedias dotterbolag Eductus får förlängning av ramavtal värt minst 11 mkr och maximalt 28 mkr.

Länsarbetsnämnden i Göteborg utlöser sin option för Academedias dotterbolag Eductus yrkesinriktade utbildning "Framsteget". Avtalet mellan Academedias dotterbolag Eductus och Länsarbetsnämnden i Göteborg avser arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och erbjuds yrkesintroduktion. Eductus samverkar med fyra utbildningsföretag i ett arbetsmarknadsprojekt som heter Framsteget. Optionen är den första av två möjliga på vardera ett år. Avtalet sträcker sig från den 15/4 2005 till den 14/4 2006. Avtalet avser maximalt leverans av tjänster till ett högsta värde av cirka 28 miljoner kronor. Avtalet innehåller en volymgaranti på 40 procent av det maximala beloppet eller cirka 11 miljoner kronor per. Framsteget är en yrkesintroduktion för arbetssökande med flera branschinriktningar. Eductus genomför steg ett och stöttar varje enskild deltagare i utformandet av en handlingsplan som utgår från individuella förutsättningar och arbetsmarknadens efterfrågan. Motivationsförstärkande åtgärder är en viktig del av programmet. Därefter följer steg två med Eductus samarbetspartners som innehåller företagspraktik inom vald inriktning: handel/försäljning, kontor/administration, industri/tillverkning, bygg/fastighet/miljö, vård/omsorg, hotell/restaurang, lokalvård och lager/transport. Praktiken varvas med teori och målet är att den arbetssökande ska få fast arbete. – Resultaten under avtalsperioden är vi mycket nöjda med, därför väljer vi att utlösa den första optionen, säger Matts Leandersson på Arbetsförmedlingen i Göteborg. Eductus är ett självständigt och affärsdrivande dotterbolag inom Academediakoncernen. Academedia levererar tjänster och produkter för vinstdrivande kompetensutveckling och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 Hans Prevander, VD, Eductus E-post: hans.prevander@eductus.com Direktnummer: 031-704 80 40 Mobil: 070-300 64 22