×
 

AcadeMedia tecknar ramavtal till ett högsta belopp av 9,1 Mkr

AcadeMedia tecknar avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm. AcadeMedia tecknar avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om bristyrkesutbildning. Avtalet är konstruerat som ett ramavtal med en maximal omfattning om 9,1 mkr med möjlighet till förlängning till motsvarande belopp. AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om att leverera utbildning avseende bristyrkesutbildning. Syfte och mål med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall erhålla en anställning. Avtalet löper till 2005-12-31 men Länsarbetsnämnden har i avtalet förbehållit sig att senast i december 2005 meddela om man vill förlänga avtalet med ytterligare ett år och till motsvarande volym. Utöver AcadeMedia kommer länsarbetsnämnden även att teckna avtal med Liber Hermods. AcadeMedias utbildning består av två block. Grundblock består av testveckor där målet är att deltagarna tränas i att söka arbete, validera sin kompetens och göra en konkret individuell handlingsplan utifrån resultaten. Deltagaren skall även träna på att intervjuas, skriva ett säljande CV, kunna sälja sin kompetens och ha grundläggande kunskaper i presentationsteknik. Utöver detta ges yrkesvägledning och arbetsmarknadsinformation både individuellt och i grupp. Målsättningen med utbildning a) är att deltagarna skall ha en konkret handlingsplan och ett värdföretag för att gå vidare till utbildning b). De som ej har ett värdföretag går tillbaka till arbetsförmedlingen med sin handlingsplan för vidare åtgärd. Samtliga deltagare i grundblocket går minst två veckor, därefter är studietiden individuell i upp till åtta veckor. Block två är den yrkesinriktade utbildningen som skall leda till en möjlighet till karriärväxling. Utbildningarnas längd varierar från fem till trettio veckor. Utbildningsmoduler sammanfogas på ett flexibelt sätt till hela utbildningar, som anpassas till deltagarens behov och förkunskaper och till de förutsättningar och krav som kommer från det värdföretag, där deltagaren skall praktisera och arbeta. Exempel på yrkesroller som är möjliga att välja är: · Administratör · Ekonomiassistent · Löneassistent/Företagsekonom · Redovisningsekonom · Fältsäljare · Key Account Manager · Innesäljare · Försäljare i butik/handel · Kundkommunikatör · IT-pedagog · Hotellreceptionist · Telefonist/Receptionist · Projektledare · Marknadsassistent · Marknadsförare · Webbproducent · Entreprenör/konsult · IT-säkerhetsspecialist Samtliga utbildningar är uppbyggda efter en välbeprövad metod där lärarundervisning varvas med webbaserade självstudier och fortlöpande praktik där de nya kunskaperna direkt kan omsättas i handling. Erfarenheterna hittills är goda. I genomsnitt har 85 procent erhållit fast arbete efter genomgånget program. Toppnoteringen ligger på 96 procent. I det programmet deltog en person som varit arbetslös i sju år och genomgått mängder av arbatsmarknadsaktiviteter utan framgång. Inom samma koncept har AcadeMedia idag fler än 20 olika yrkesroller. Motsvarande verksamhet bedrivs sedan hösten 2003 även i Danmark med motsvarande framgång. Stockholm den 29 juni 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 (0)8 562 156 02 Mobil +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia levererar tjänster och produkter för vinstdrivande kompetensutveckling. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/29/20040629BIT00340/wkr0001.pdf