×
 

AcadeMedia och Pysslingen går samman

– Pysslingens förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare kommer att ha kvar sin verksamhet precis som tidigare. Pysslingens förskolor och skolor behåller sin mångfald, lokala inriktning och kultur. På lite längre sikt innebär samgåendet att vi kan satsa ännu mer resurser på vårt kvalitets- och utvecklingsarbete inom alla våra verksamheter, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

AcadeMedias mål är att bli en internationell förebild när det gäller kvalitet och resultat inom utbildning. Köpet av och samgåendet med Pysslingen är ett viktigt steg mot det målet. AcadeMedia har verksamhet inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.

– Genom samgåendet med Pysslingen blir vi starkare inom för- och grundskolan vilket är viktigt för att vi ska nå vår vision. Pysslingen bidrar med sin långa historia och starka kompetens och tillsammans får vi mer resurser att utveckla företaget, säger Marcus Strömberg.

Pysslingen är en av de största friskoleaktörerna i Sverige. Företaget grundades 1984 och har idag 109 enheter fördelade på 82 förskolor och 27 grundskolor. Pysslingen finns i 29 kommuner i Storstockholm, Mälardalen, Dalarna, Gotland och Skåne. 2010 omsatte företaget 1 130 Mkr. Inom Pysslingen finns en mångfald av erkända pedagogiska metoder.

– Vi behåller vår särart och jobbar vidare med våra mål och strategier. Tillsammans med AcadeMedia kan vi utvecklas och bli ledande i Sverige inom för- och grundskola, säger Johan Göterfelt, VD på Pysslingen.

Efter samgåendet kommer AcadeMedia att ha cirka 240 förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Antalet medarbetare blir cirka 5 000. Köpeskillingen är 686 miljoner kronor.