×
 

Academedia förvärvar samtliga aktier i Eductus AB

Academedia förvärvar Utbildningsbolagen Competentia AB med dotterbolaget Eductus AB av TBV. Genom förvärvet blir Academedia mer än dubbelt så stort och får en proforma omsättning som på årsbasis uppgår till cirka 210 mkr jämfört med 85 mkr föregående år. Antalet anställda uppgår till 160 jämfört med cirka 85 före förvärvet. Genom förvärvet av koncernen stärker Academedia ytterligare sin ställning som det ledande företaget för kompetensutvecklande tjänster för utveckling av en effektiv arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och offentliga organisationer. Eductus verksamhet är inriktat mot fem olika områden, arbetssökande, vuxenutbildning för livslångt lärande, invandrarintegration, karriärväxling och arbetssökande. Eductus möter samhällets och näringslivets behov av arbetskraft genom att utveckla individers kompetens och motivation. Academedias affärsenhet Academedia Nextwork har motsvarande inriktning som Eductus. De olika verksamheterna kompletterar varandra med innehåll respektive teknikanvändning. Eductus har under innevarande år haft en mycket bra utveckling. Den ackumulerade omsättningen uppgick per 040630 till 62,9 mkr och resultatet före skatt till 7,3 mkr. Academedia räknar med att förvärvet kommer att bidra positivt till Academedias resultat för 2004. Förvärvet medför en goodwill på cirka 5 mkr. Köpeskillingen betalas kontant. Academediakoncernen kommer efter förvärvet att omsätta cirka 210 miljoner kronor proforma på årsbasis och ha cirka 170 anställda. "Vi är väldigt nöjda med affären som ger oss en möjlighet att integrera Eductus med Academedias verksamhet och att skapa mätbara resultat för individ, näringsliv och samhälle", säger Academedias VD Lars G. Mattsson. "Vi gläds över att ha funnit en bra ägare till Eductus", säger förbundsordföranden i Tjänstemännens Bildningsverksamhet, Gunnar Johanson. "Att öka individers anställningsbarhet och lösa näringslivets behov av kompetensförsörjning av konkurrenskraftig arbetskraft är ett angeläget område för oss och våra medlemsförbund. Vi är övertygade att Academedia är den bästa ägaren för Eductus framtida utveckling", fortsätter förbundsordföranden Gunnar Johanson. Förvärvet följer Academedias strategi om att öka tillväxttakten organiskt och via förvärv inom tillväxtområden med ett konsekvent krav på lönsamhet. Förvärvet stärker Academedias position inom resultatdrivande kompetensutveckling. Förvärvet av Eductus kommer att öka Academedias möjlighet att hjälpa både arbetsgivare och arbetssökande att skapa nya jobb. I genomsnitt 90 procent får riktiga jobb efter genomgångna program. Samhälle, näringsliv och enskilda individer har utmaningar på morgondagens arbetsmarknad som kräver konkurrenskraftiga lösningar. Kombinationen av Academedia och Eductus har redan idag tillsammans sådana lösningar och pågående projekt för att lösa morgondagens behov. Följande citat från DN-debatt den 30 december 2003 visar vilken potential som finns att lösa två stora gruppers problem. "En ny TCO-studie visar att 60 procent i åldrarna 18-30 år vill byta yrke, men 25 procent av dessa unga tror inte att det är möjligt. 55 procent av de unga vill byta arbetsplats, men 15 procent av dem tror att det är omöjligt att flytta. Många människor upplever sig som inlåsta i sitt yrke och på sin arbetsplats. Få har hopp om en förändring till det bättre. Jag förstår de unga som målar framtiden i svart, skriver TCO- ordföranden Sture Nordh. Även de äldre lider av inlåsningseffekter. Varannan arbetstagare över 50 år tror att det är omöjligt att byta arbetsplats. Nästan tre av fyra har givit upp hoppet om att kunna byta yrke. En annan grupp, är näringslivet och dess behov av konkurrenskraftig arbetskraft under de kommande åren när stora pensionsavgångar sker. Tillsammans med det förvärv av Företagspoolen som Academedia genomförde tidigare i år skapas en mycket slagkraftig enhet för att tillgodose näringslivets behov av kompetent och konkurrenskraftig personal anpassade efter näringslivets behov. Även Academedias förvärv av Reagens Simulation AB tidigare i år kommer att bidra till att stärka den nya affärsenheten. Reagens simuleringar, som fungerar på alla medarbetarnivåer, har underlättat genomförandet av förändringar som lett till effektivare och mera lönsamma organisationer. Stockholm den 13 september 2004 Academedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 8 562 156 02 Mobil +46 704 40 40 64 Gunnar Johanson, Fackförbundet ST, gunnar.johanson@st.org Tel: +46 8 790 52 71, Mobil +46 70 665 52 71 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT00060/wkr0001.pdf