×
 

AcadeMedia förvärvar minoritetens andel i Reagens Simulation AB

AcadeMedia har förvärvat minoritetens andel av Reagens Simulation AB med tillträde den 1 januari 2005. Därmed ägs bolaget till 100 %. Förvärvet har genomförts mot bakgrund av att verksamheten utvecklats positivt sedan hösten 2004 och att denna utveckling bedöms komma att förstärkas under 2005. Reagens simuleringar är en metodik och ett verktyg för utbildning i affärsprocesser och affärsförståelse med en direkt verklighetsförankring.