×
 

75 500 har tyckt till om AcadeMedias förskolor och skolor

Varje år frågar AcadeMedia vårdnadshavare och elever vad de tycker om sina förskolor och skolor. Årets enkät besvarades av 75 500 personer, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 80 procent. Siffrorna för rekommendation och nöjdhet ligger högt.
Bild på pedagog med barn

– Om man tittar på helheten så har vi bra resultat. Nöjdhet och rekommendationsgrad ligger fortsatt högt även om den i år sjunker något inom grundskolan och gymnasiet. Inom förskolan ser vi glädjande nog även i år en ökad vilja att rekommendera det egna barnets förskola till andra, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

– Sen har vi naturligtvis variationer mellan våra olika verksamheter, vissa tar skutt uppåt medan andra har nedåtgående trender som vi behöver analysera närmare, säger hon.

Nöjda med den pedagogiska verksamheten

Frågorna i undersökningen handlar bland annat om undervisning, lärmiljö, trygghet och förtroende för ledningen. Samtidigt tillfrågas elever och vårdnadshavare hur nöjda de är med sin förskola eller skola totalt sett och om de kan rekommendera den till andra.

Andelen vårdnadshavare i förskolan som är nöjda med den pedagogiska verksamheten är 88 procent och hela 93 procent tycker att pedagogerna bidrar positivt till deras barns inlärning och utveckling.

– Det är ett fint kvitto för våra förskolor. Vi vet att viljan att rekommendera sitt barns förskola hänger tätt samman med kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och där har trenden varit positiv i flera år, säger Ingela Gullberg.

8 av 10 nöjda med undervisningen

Inom grund- och gymnasieskolan ligger siffrorna generellt lägre än inom förskolan, så även i år. 79 procent av vårdnadshavarna inom grundskolan skulle rekommendera sitt barns skola till andra medan 65 procent av grundskoleeleverna och 70 procent av gymnasieeleverna skulle göra detsamma.

– 8 av 10 vårdnadshavare är nöjda med undervisningen och det vet vi är centralt för viljan att rekommendera skolan till andra. Men vi ser samtidigt något sjunkande resultat när det gäller ordning och reda och hur eleverna behandlar varandra. Det är något som vi ser allvarligt på eftersom det är helt grundläggande att eleverna känner sig trygga och har en bra lärmiljö för att de ska kunna ta till sig av undervisningen. Därför är det ett prioriterat område för oss och säkert för många andra huvudmän.

Rekommendationsgraden bland elever, både i grundskolan och på gymnasiet, finns det skäl att reflektera över, menar Ingela Gullberg.

– Vi vet att elever alltid är mindre benägna att rekommendera sin skola än vad deras föräldrar är, men vi måste naturligtvis ändå ta de här resultaten på allvar. När vi bryter ner det och tittar närmare på specifika frågor ser vi att möjligheterna till elevinflytande, lärarnas förmåga att väcka lusten att lära och lärmiljön är faktorer som är särskilt viktiga för eleverna. Totalt sett är det 70 procent av grundskoleeleverna som uppger att de är nöjda med undervisningen och 74 procent som tycker att de har bra lärare, säger Ingela Gullberg.

– Däremot är det bara 65 procent av grundskoleeleverna som upplever att skolan tar hänsyn till vad de tycker och tänker.

Stora variationer på gymnasiet

Inom gymnasieskolan skiljer sig resultaten stort mellan olika verksamheter och enheter. På vissa skolor svarar eleverna väldigt högt på nästan alla frågor i enkäten, medan andra skolor brottas med lägre resultat.

På totalen är 74 procent av gymnasieeleverna nöjda med undervisningen och 68 procent är nöjda med studiemiljön. 77 procent tycker att de får extra stöd i skolan om de behöver.

– Det är givetvis ett bekymmer för likvärdigheten när det spretar och det kommer att behövas ytterligare insatser på vissa av de skolor som uppvisar resultat under det förväntade, säger Ingela Gullberg.

– Samtidigt har vi skolor med fantastiska resultat där det finns mycket att lära av hur de jobbar för att få eleverna så nöjda med sin skola, säger hon.

Positiva trender inom vuxenutbildningen

Inom AcadeMedias vuxenutbildning genomförs deltagarenkäterna vid andra tillfällen under året. Resultaten från i höstas visar att deltagarna i hög grad är nöjda med sin utbildning och hela 87 procent skulle rekommendera den till andra.

– Det är väldigt roligt att se så fina resultat inom alla delar av vår vuxenutbildning. Och det gäller både komvux, arbetsförmedlingstjänsterna och yrkeshögskolan. Det är bara att tacka och gratulera alla som lägger ner ett så stort engagemang för att kunna erbjuda våra vuxendeltagare en utbildning av hög kvalitet, säger Ingela Gullberg.

Fakta om svarsalternativen i enkäten

Frågorna i enkäten besvaras utifrån en skala 1–10 där endast svarsalternativen 7–10 räknas som ett positivt svar medan 1–4 räknas som ett negativt. Exempel: Att 88 procent av vårdnadshavarna i förskolan är nöjda med den pedagogiska verksamheten innebär att det är så stor andel som angett svarsalternativ 7-10.