×
 

700 ledare tar stora steg mot framtidens utbildning

Torsdagen den 19 januari genomförde AcadeMedia sitt elfte Ledarforum, då koncernens alla ledare samlas för att tillsammans utveckla vår huvuduppgift - att ge varje barn, elev och deltagare på våra utbildningar bästa möjliga förutsättningar att lyckas. I år står AcadeMedias riktning och ambitioner framåt i centrum när Färdplan 2030 lanseras.

AcadeMedia har i ett antal år haft en tydlig plan mot framtiden och stänger nu Färdplan 2023. 

- Vi har levererat på Färdplan 2023. Vi har stärkt våra utbildningsverksamheter och pedagogiska profiler, vi har investerat i kvalitet och vi har byggt kapacitet med nya skolor och campus, säger Marcus Strömberg, VD. 

- Utbildning är en viktig del av vårt gemensamma samhällsbygge. Här har AcadeMedia som en av de största aktörerna ett stort ansvar som förebild. Att nästan 100 000 barn, elever och vuxenstuderande valt att gå vi våra verksamheter visar att det finns ett stort förtroende för oss, det är ett förtroende vi måste vårda, säger Marcus Strömberg. 

En önskad framtidsbild tydliggörs

Det centrala budskapet i Färdplan 2030 är att alla som jobbar på AcadeMedia ska arbeta för att göra de samhällen vi verkar i lite bättre, varje dag. Vi vill bidra till att förändra människors liv i en positiv riktning och att skapa hållbara samhällen där alla människors rätt till god utbildning tillgodoses. Behovet av nya utbildningsplatser är stort och att satsa och investera i utbildning är avgörande för samhällets utveckling. 

- 2030 kommer behovet av utbildning att fortsatt vara mycket stort, inte minst eftersom samhället troligen kommer att förändras snabbt och vi måste alla vara beredda på att inte bara kompetensutveckla, utan också kompetensväxla, det livslånga lärandet blir en självklarhet. Det gör utbildning fortsatt till en av de viktigaste frågorna i samhället, säger Lisa Oldmark, HR-direktör. 

I den nya färdplanen tydliggörs också en önskad framtidsbild av hur vi inom AcadeMedia ska vara med och bidra till ett bättre samhälle. 

- År 2030 vill vi vara en internationell förebild som utbildningsföretag både inom hållbarhet, livslångt lärande och likvärdig utbildning. Vi vill också vara ett internationellt föredöme när det kommer till olika pedagogiska koncept och arbetet med demokratifrågor. Vi vill fortsätta att utmana befintliga strukturer och hela tiden tänka nytt. Vi kan verkligen göra skillnad, säger Lisa Oldmark. 

Perspektiv på samhällsutmaningar i fokus 

Under Ledarforum fick ledarna lyssna till personer som på olika sätt gav perspektiv på samhällsutmaningar som AcadeMedia möter kopplat till hållbarhet, demokrati och integration. Maria Wolrath-Söderberg är filosofie doktor och lektor i retorik och särskilt intresserad av hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter och värdekrockar i förhållande till stora samhällsutmaningar så som klimatförändringar och hållbarhet.

- Barn och unga har bra koll på vad klimatförändringarna innebär och deras oro handlar snarare om att vi lever i en absurd värld, där de upplever att vuxenvärlden inte tar tillräckligt stort ansvar trots all kunskap.

- Forskning visar att det ofta är barnen som är anledningen till att vi vuxna börjar agera. När barn och unga ifrågasätter får det ofta stor effekt och bryter normer. Skolan har en viktig roll i att stötta våra barn och unga i detta, säger hon. 

Nu startar ett omfattande arbete med att implementera färdplanen fram till den 1 juli då den börjar gälla. I början av februari kommer AcadeMedia Academy att publiceras stöd i form av förslag på hur varje rektor/enhetschef samt stabschefer kan arbeta med planen tillsammans med sina medarbetare. 

Fem ledare och team uppmärksammades för sitt arbete

Under dagen presenterades också vinnarna av årets ledarutmärkelser. Fyra ledare som utmärkt sig särskilt inom målområdena lärande, attraktivitet, hållbarhet och innovativ utveckling fick priser och ett team fick det ärofyllda priset “Årets team”.

De stolta och lyckliga vinnarna var Petter Göres, rektor på LBS Stockholm Södra, Hermods YH Örebro, Kristin Nilsson, rektor Innovitaskolan Visby, Kajsa Nyström från Pysslingen förskolor Kristianstad/Lund samt Jessica Samuelsson, rektor på Praktiska Gymnasiet Liljeholmen - tar emot sina priser.

Du kanske också är intresserad av