×
 

Funderar du på att bli yrkeslärare? Kul! Här hittar du informationen du behöver.

Siffran 1

För att bli behörig yrkeslärare behöver du komplettera dina yrkeskunskaper med kunskaper i pedagogik. Detta gör du via yrkeslärarprogrammet vid någon av landets högskolor och universitet. Du kan själv välja om du vill läsa på helfart eller halvfart. Det går också bra att jobba parallellt. Du har med andra ord stor frihet att skräddarsy ett upplägg som funkar bra för dig.

Som en del i din utbildning gör du praktik på en skola för att få inblick i yrket. Detta kallas verksamhetsförlagd utbildning. Här får du möjlighet att lära känna skolans värld lite närmare och testa dina nyvunna pedagogiska kunskaper.

Efter utbildningen ansöker du om yrkeslärarexamen hos examensenheten på din högskola. När den kommer ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

På studera.nu, som drivs av universitets- och högskolerådet, kan du läsa mer om vägen till att bli yrkeslärare, utbildningens omfattning och mycket mer. Klicka här för att komma till sidan.

Kostnadsfri studievägledning

Vill du komma i kontakt med en studievägledare som kan ge dig individuell vägledning kring hur du studerar till yrkeslärare? Skicka in en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig!

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli yrkeslärare? Skicka en intresseanmälan till oss så hör vi av oss och guidar dig vidare.

Jag jobbar idag inom:
Jag är intresserad av att jobba på:
Jag är verksam i följande region:
Jag vill komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare:

När du fyller i och skickar in ett formulär behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Svara på den fråga du ställt. 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras en månad efter att du skickat in din fråga. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På AcadeMedias publika intranät kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.