×
 

Sustainability

.

Två personer ger varandra en näve till varandra (en fistbump) och ler mot kameran

Utgångspunkter för vårt hållbarhetsarbete

Mycket av vårt hållbarhetsarbete bygger på FNs 17 globala mål. Mål nummer 4, God utbildning för alla, omfamnar vår kärnverksamhet och det är genom att undervisa om hållbarhet som vi kan göra störst skillnad.

Kvalitetsarbetet på AcadeMedia

AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Elev räcker upp handen i en klassrumsmiljö

Har du frågor?

AcadeMedias hållbarhetskommunikation ska berätta vad vi gör, hur vi gör det, vad vi är bra på och vad vi inte är lika bra på. De mesta går att mäta men delar av vårt hållbarhetsarbete är svårt att sätta bra mål för. När så är fallet ska vi vara öppna med hur vi tänker, och varför vi ändå väljer att arbeta med även svårdefinierade mål.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Använd diskussionen nedan.

Paula-Hammerskog
Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör