×
 

Vår uppförandekod

Fyra barn sitter ner vid en röd matta och lägger ut tetris-liknande av ett pussel
Vår uppförandekod är baserad på Global Compact, som bildades av FN 1999 för att skapa internationella principer för företag kring frågor om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Uppförandekoden gäller samtliga medarbetare på AcadeMedia och dess dotterbolag, både i Sverige och utomlands. Den gäller också våra leverantörer, och underleverantörer till dessa.

Uppförandekoden i sin helhet ligger på vår öppna medarbetarwebb.

Du kanske också är intresserad av