×
 

Våra idéer för en bättre och mer likvärdig skola

Person som pluggar, skriver och tittar på hennes dator
Inom AcadeMedia jobbar vi ständigt med att utveckla våra egna verksamheter, men vi har också förslag kring utvecklingsområden på systemnivå. Vi är skriver ofta remissvar till i statliga utredningar som rör skolan och utbildningssystemet, och vi samverkar gärna med andra aktörer inom utbildningssektorn. För oss är dialog ett viktigt verktyg för utveckling.
Barn leker vid en skolgård, en flicka håller i en basketboll och en pojke hoppar

Allmänt skolval

Vi tror att ett fritt skolval kan bidra till att minska segregationen. Utan fritt skolval hamnar eleven på den skola som ligger närmast där man bor. Då styr var familjen har råd att bor i vilken skola eleven går. Med ett allmänt skolval kan alla elever välja skola fritt i stället för att någon annan eller något annat avgör i vilken skola man ska gå.

Oberoende nationella kunskapsmätningar

Vi tror att oberoende kunskapsmätningar kommer öka transparensen, mätbarheten och möjligheten till uppföljning av reformer. Det vore bra för svensk skola. Betygen blir mer rättvisande och Sveriges roll som kunskapsnation stärks. Det skapar likvärdighet och goda möjligheter för generationer framöver.

Tjej kliver in i en klassrum med en datorpaket handen, flera personer följer efter henne i rummet