×
 

Veronica Rörsgård ny chef för AcadeMedia förskolor i Sverige och medlem i koncernledningen

Veronica Rörsgård har nyss tillträtt tjänsten som chef för AcadeMedias förskolor i Sverige. Hon kommer närmast från Skanska där hon varit HR- och IT-direktör. Innan det var Veronica VD för rekryteringsföretaget Alumni. Veronica Rörsgård ingår i AcadeMedias koncernledning och rapporterar till VD Marcus Strömberg.

- Det känns väldigt kul att få bli en del av Sveriges största utbildningsföretag. Min bild av AcadeMedia är att det är ett företag som står för kvalitet och god utbildning på alla nivåer. Att få jobba med förskolan känns särskilt inspirerande eftersom den är så viktig ur ett samhällsperspektiv. En bra förskola kan skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande hos alla barn, säger Veronica Rörsgård.

Veronica Rörsgård har många års erfarenhet av att arbeta med ledarskap, organisationsutveckling och kompetensförsörjning. 2016 prisades hon för sitt ledarskap när hon utsågs till årets HR-chef på Chefgalan.

- Med de erfarenheter och nya perspektiv som Veronica Rörsgård bidrar med kommer hon att bli en viktig del i arbetet med att skapa en ännu bättre utbildningsorganisation, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 42 00
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se