×
 

Ny yrkesutbildning om vätgas som fordonsbränsle

Som ett av sex länder bidrar Sverige till att forma framtidens utbildning om vätgas som fordonsbränsle. Helen Skoglund, rektor på Praktiska Halmstad, är som svensk representant med och tar fram en av utbildningsmodulerna som ska kunna användas digitalt i hela EU.

– Självklart är det både spännande och viktigt att få vara med och lyfta ett av framtidens förmodade bränslen, säger Helen Skoglund, rektor för Praktiska Gymnasiet i Halmstad.

Rektor Helen Skoglund projektleder det svenska uppdraget och är entusiastisk inför det svenska upptaktsmötet som sker i Malmö under Yrkesutbildningsveckan:

– Tekniken i sig är ju inte ny, men den kommer sannolikt att få nya tillämpningar och det är där Europas yrkesinriktade elever nu ska få möjlighet att lära sig det allra senaste inom området, säger hon.

EU-projektet, som ägs av Tjeckien, ska ta fram fem digitala lärmoduler, och Sveriges uppdrag är att forma den modul som ska handla om hur vätgas som energikälla kan kopplas till våra befintliga förbränningsmotorer, 

Fordonselever ska få kunskap om alternativa bränslen

Utbildningsblocket är avsett för årskurs 3 i fordonsprogrammet och ska vara klart till våren 2024. 

– Skolverket är i sin läroplan för fordonsprogrammet än så länge i lindan av att ta upp alternativa bränslen, så mycket kommer sannolikt att hända de närmaste åren, tror Helen Skoglund.

– Därför känns det bra att vi på Praktiska Gymnasiet kan bidra med ny kunskap från branschen och Europa, sedan får vi se hur den sprids vidare. 

Föreläsning 

Under Yrkesutbildningsveckan i oktober kommer Pawel Seremak, ordförande i branschorganisationen Vätgas Sverige, till Praktiska Gymnasiet i Malmö för att föreläsa om tekniken och ge en orientering av dagsläget. Därefter kommer nya möten att ske i Sverige och på olika platser i de andra deltagande länderna Spanien, Nederländerna, Tjeckien, Slovakien och Tyskland.

Utöver projektledaren Helen Skoglund deltar från Sverige två yrkeslärare.

– Under den senare delen, när vi börjar få förslag till utformning av modulen att presentera, kommer vi också att plocka in elever för synpunkter. Det är såklart viktigt att utbildningen anpassas efter dem, så de kan tillgodogöra sig denna viktiga kunskap, säger Helen Skoglund.  

För mer information:Branschorganisationen Vätgas Sverige är en ideell organisation och plattform för att driva på utvecklingen av vätgas i Sverige - www.vatgas.se

Praktiska Gymnasiet består av totalt 37 yrkesinriktade gymnasieskolor. Skolorna erbjuder tillsammans 13 olika program, cirka 40 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL, lärlingsplatser och lärlingsanställningar i nära samarbete med näringslivet. 

Du kanske också är intresserad av