×
 

Utbildningsföretaget Vindora blir en del av AcadeMediaDetta innebär att AcadeMedia stärker sitt fokus på yrkesutbildningar tillsammans med en aktör som i snart 20 år jobbat för att minska gapet mellan skola och arbetsliv, inom branscher med stort behov av specialiserad kompetens.

– Sverige står inför stora utmaningar, som bland annat handlar om att skapa fler jobb och alternativa vägar att nå dem. För att möta dessa utmaningar krävs en mångfald av olika utbildningar och där ser vi gymnasiala yrkesutbildningar, och lärlingsutbildningar, som en viktig pusselbit. Praktiska har i 20 år jobbat tillsammans med olika branscher för att ge unga människor en snabb väg ut i arbetslivet. Det är ett oerhört viktigt arbete som vi vill bidra till att utveckla vidare, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

På Praktiska Gymnasiets 33 skolor går drygt 5600 elever, på Hagströmska Gymnasiets tre skolor går sammanlagt 850 elever och Movant, som finns på tolv orter i landet, har runt 900 deltagare under ett år. Totalt har Vindora, som de tre verksamheterna ingår i, 1100 anställda.

Stark ägare med fokus på kvalitet
Vindoras VD Jarl Uggla tycker att det är bra att det är just AcadeMedia som tar över stafettpinnen.

– Det är en stark ägare med ett erkänt vasst kvalitetsarbete. AcadeMedia har mångårig erfarenhet av att utveckla olika utbildningsverksamheter och jag är säker på att detta är ett bra steg för Praktiska, Hagströmska och Movant. AcadeMedia har historiskt sett visat att man är bra på att integrera nya verksamheter under sitt paraply, vilket jag ser som en trygghet för våra medarbetare, elever och vuxenstuderande, säger Jarl Uggla.

Marcus Strömberg menar att AcadeMedia kan erbjuda en bra plattform för fortsatt utveckling av verksamheterna.

– Vi är ett företag i ständig utveckling och den resa som vi har gjort de senaste åren är rätt unik. En viktig del längs vägen har varit att gå samman med andra utbildningsaktörer som delar vår syn på att bildning och kunskap är det som utvecklar samhällen. Formen för bildning och kunskap kan se olika ut och inom AcadeMedia värnar vi dessa olikheter. Det är viktigt både för individen och för Sveriges konkurrenskraft att det finns en väg för alla, säger han.

Tvärsnitt av samhället
AcadeMedias gymnasieskolor kan ses som ett tvärsnitt av samhället. På de drygt 100 skolorna går framtidens svetsare, elektriker, läkare, lärare, ekonomer och alla andra yrkesgrupper som utgör ett samhälle.

– För våra verksamheter är det en enorm styrka att verka i en gemensam kontext. Även om det är mycket som skiljer Framtidsgymnasiet, ProCivitas, Rytmus och våra andra gymnasieskolor åt så finns det mycket att lära av varandra, och alla förenas i ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Nu ser vi fram emot att få in ännu mer erfarenhet och fler idéer om hur vi genom utbildning i olika former kan vara med och bidra till samhällsutvecklingen, säger Marcus Strömberg.

För mer information, kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
paula.hammerskog@academedia,se, 0733 34 87 50

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.