×
 

Tvålärarskap på NTI Gymnasiet Sollentuna ska ge fler godkänt i matematik

En fjärdedel av Sveriges elever går ut gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg och matematik är det ämne som flest elever underkänns i. På NTI Gymnasiet i Sollentuna pågår just nu flera viktiga insatser för att fler elever ska nå gymnasieexamen. Bland annat har tvålärarskap införts och lärarna på skolan vidareutbildas. Eleverna välkomnar satsningen som redan ser ut att ge resultat.

Matematiklärarna Felicia Tingsborg, Philip Gullberg, Peter Both och Erik Tingsborg på NTI Gymnasiet Sollentuna. Fotograf: Niklas Hallgren.

Nya stödinsatser ska förbättra resultaten

Förra året fick 89 procent av NTI Gymnasiet Sollentunas elever sin gymnasieexamen. Skolan presterar alltså bättre än genomsnittet, men skolledningen vill att eleverna når högre. Gymnasieskolan har tidigare testat flera typer av stödinsatser för att alla elever ska gå ut gymnasiet med godkänt betyg i matematik.  

– Vi har haft stödlektioner och extra pass för examinationer, men det har inte gett tillräckliga resultat. Problemet har inte varit avsaknad av åtgärder, utan att eleverna inte lär sig tillräckligt mycket under faktisk lektionstid. Matematiklektionerna var tidvis ineffektiva, eftersom eleverna under långa perioder väntade på hjälp från lärare, berättar Erik Thonfors, rektor på NTI Gymnasiet Sollentuna. 

Tvålärarskap kan minska matteångest

Till läsåret 22/23 har stora förändringar genomförts på skolan för att öka elevernas kunskap i matematik. Tillsammans tog rektor, matematik- och förstelärare beslutet att införa tvålärarskap i två av de fyra obligatoriska matematikkurserna på skolan. Tvålärarskapet innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. 

För Philip Gullberg som är förstelärare i matematik på NTI Gymnasiet Sollentuna pågår i år ett viktigt arbete i det ämnesdidaktiska. Mycket fokus ligger på lektionsupplägg och på att jobba aktivt med matteångest som kan lamslå även de starkaste eleverna. 

– Styrkorna med tvålärarskap är många, för det första innebär det extra resursinsatser i klassrummet vid samtliga matematiklektioner. Vi kan hitta helt nya undervisningsmetoder och anpassa undervisningen efter elevernas olika behov, sett till var de befinner sig i kursen. Dessutom finns ett kollegialt utbyte som stärker oss i våra egna utmaningar som lärare, och vi kan stötta varandra löpande i betyg- och bedömningsarbetet, säger Philip Gullberg. 

"Våra lärare pushar varandra att vara bättre"

Enligt rektor Erik Thonfors har satsningen redan börjat ge resultat.  

- Vi följer med spänning den projektplan vi har för tvålärarskapet och i nuläget ser satsningen ut att gå hem, sett till resultaten i exempelvis kursen Matematik1a, säger Erik Thonfors. 

Adonai går årskurs 1 på skolans teknikprogram: 

– Innan var det stökigare i klassen men med två lärare märker man stor skillnad på arbetsron. Våra lärare pushar varandra att vara bättre och ge bättre genomgångar, säger Adonai. 

Så gick skolan tillväga 

1) Rektor och matematiklärarna kartlade vilka matematikkurser som skulle få störst positiv effekt av ett tvålärarskap.

2) En projektplan upprättades och tvålärarskap infördes på två av fyra matematikkurser. 

3) Nytt försteläraruppdrag för matematiklärarna med fokus på didaktisk utveckling infördes.

4) Alla matematiklärare ingår i NTI Gymnasiet Sveriges gemensamma satsning i  ämnet matematik.

5) De lärare som ingår i tvålärarskap har färre stödtimmar och prövningar vilket leder till minskat behov av vikarier då det vid sjukdom alltid finns en ordinarie lärare på plats. 

För mer information som satsningen, kontakta rektor Erik Thonfors.

Fakta: Om NTI Gymnasiet i Sollentuna

Gymnasieskolan, som är en av 29 skolor inom NTI Gymnasiet Sverige, ligger på Turebergsvägen 3 i centrala Sollentuna. Skolan har teknikprogrammet inriktning informations- och mediateknik och IT-programmet, även kallat el- och energiprogrammet, med inriktning dator- och kommunikationsteknik. NTI Gymnasiet har som ambition att vara Sveriges ledande gymnasium inom tech, science och IT. 

För mer information - se https://www.ntigymnasiet.se/sollentuna

Du kanske också är intresserad av