×
 

Två av AcadeMedias grundskolor utsedda till “Top Schools of the World”Syftet med World Education Week är att bidra till att uppfylla mål 4 i FN:s Agenda 2030. Målet handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Mellan den 5-9 oktober får 100 skolor i världen möjlighet att under varsin timme berätta om arbetet på sin skola via en global livesändning. Den röda tråden för alla skolor är “Lärande idag”. Utbildningsföretaget TÄNK OM, en del av AcadeMedia, är partner till World Education Week.

-Vi tycker att World Education Week är ett fantastiskt initiativ som öppnar upp och bidrar till lärande och goda exempel på en global nivå. Vi vet att nästan 800 miljoner vuxna, majoriteten kvinnor, i världen inte kan läsa och skriva. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Vi är otroligt stolta över att två av AcadeMedias skolor har blivit utvalda, säger Frida Gustafsson Wennö, vd för TÄNK OM.

Under Vittra Vallentunas livesändning ska Elin Möller, rektor, tillsammans med hennes medarbetare och elever prata om vikten av att kunna se ett sammanhang mellan ämnen och stadier i sitt lärande.

-Vårt arbetssätt skapar fler möjligheter för lärarna att planera och bedöma tillsammans. Eleverna upplever också att de gör färre skoluppgifter eftersom flera ämnens områden går ihop med varandra. Det skapar mening för eleverna och gynnar även arbetsmiljön för såväl lärare som elever, säger Elin Möller.

Från Kringlaskolan, där bland annat Greta Thunberg har gått, ska rektorn berätta om vad skolans trygghetsarbete innebär och hur de lagt upp det kontinuerliga arbetet. 

- Vårt trygghetsarbetet genomsyrar alla delar i verksamheten hela året. Vi utgår ifrån att fokusera på friskfaktorer och det främjande arbetet i första hand. Vi vill skapa en trygg miljö som är tillåtande, där olikhet är norm. Genom att jobba för ett tolerant, öppet och tillåtande klimat skapar vi en miljö där alla får plats. I vår livesändning kommer vi att berätta om hur vi gör detta rent konkret, säger Magnus Andersson, rektor på Kringlaskolan. 

Fakta

Vittra Vallentuna är en grundskola som har barn och elever från förskola upp till årskurs 9. Vittra har funnits sedan 1993 och har idag 23 skolor i Sverige.   

Pysslingen Skolor Kringlaskolan ligger i Södertälje och barn och elever från förskoleklass till årskurs 9. Pysslingen Skolor har startade 1983 och har idag 51 grundskolor.

Initiativtagare till World Education Week är organisationen T4 och dess partners runt om i världen (däribland TÄNK OM), under ledning av Vikas Pota, en av krafterna bakom Varkey Foundation. Varkey Foundation är en global välgörenhetsfond som arbetar för att utveckla utbildning och förbättra global lärarskicklighet genom att utbilda lärare och rektorer i utvecklingsländer. I våras anordnade de en lärarkonferens som hade över 100.000 deltagande lärare från hela världen.