×
 

TÄNK OM partner till världens största lärarkonferensFlera tusen lärare runt om i världen har redan anmält sig för att delta på T4 Event som går av stapeln den 30 maj. Det är en världsomspännande livesänd konferens för lärare och alla andra som är intresserade av utbildningsfrågor. Initiativtagare till konferensen är Vikas Pota, en av krafterna bakom Varkey Foundation* och en globalt erkänd ledare inom utbildningsfrågor.

- Den här konferensen är en unik möjlighet att dela erfarenheter med lärare globalt. Vi är oerhört stolta över att TÄNK OM är en partner för T4 Event. Här kan vi vara med och stärka känslan av samhörighet för alla som arbetar med utbildning världen över, säger Frida Gustafsson Wennö, vd för TÄNK OM.

På konferensen ska lärare från olika delar av världen tillsammans med mycket namnkunniga ledare från stora internationella utbildningsorganisationer dela sina erfarenheter i ljuset av coronapandemin.

Det finns fyra teman på T4 Event:
- Teacher well-being (arbetsmiljö och hälsa)
- Teacher leadership (ledarskap)
- Teacher technology (teknik)
- Teacher collaboration (samarbete)

- Lärare och utbildning har fått en alldeles särskild roll under coronapandemin. Skolan är mer än någonsin en bärande samhällsfunktion världen över. Utbildning, och det sammanhang förskola och skola skapar, är avgörande både nu när vi är mitt i krisen och i en framtida återhämtning.

-Genom T4-konferensen blir lärarnas röster hörda på ett nytt, väldigt kraftfullt sätt, säger Frida Gustafsson Wennö.

Hela konferensen livesänds och är öppen för alla. Redan idag är över 6000 anmälda till T4 Event.

*Om Varkey Foundation
Varkey Foundation är en global välgörenhetsfond som arbetar för att utveckla utbildning och förbättra global lärarskicklighet genom att utbilda lärare och rektorer i utvecklingsländer. Läs mer här.