×
 

Stockholms stad och AcadeMedia tecknar avtal om vuxenutbildningStockholms stad meddelade i höstas vilka leverantörer som vunnit upphandlingen för att bedriva vuxenutbildning för stadens elever. Beslutet har överklagats i alla instanser. Efter beskedet om att högsta förvaltningsdomstolen avslagit begäran om överprövning så är det nu klart att AcadeMedias bolag fortsätter att leverera sfi, grundläggande kurser samt gymnasiala kurser till Stockholms stad. Avtalsperioden löper på två år samt två optioner på ett år vardera, totalt upp till fyra år.

- Vi är glada att vi nu har långsiktiga förutsättningar att tillsammans med Stockholm stad möta de samhällsutmaningar vi har framför oss. Arbetslösheten växer snabbt, främst bland unga och utrikes födda. Gymnasiekompetens är viktig både för att få ett första jobb, men även för att ha omställningsberedskap senare i livet när arbetsmarknaden förändras. Komvux spelar en viktig roll för att rusta arbetssökande, påskynda integrationen och lösa näringslivets och stadens kompetensbehov, säger Christer Hammar, chef AcadeMedia vuxenutbildning.

AcadeMedias bolag kommer att erbjuda ett brett utbud av utbildningar inom komvux i Stockholm. Efter coronakrisen och vårens påtvingade distansundervisning har efterfrågan på flexibla utbildningsformer ökat.

- Efterfrågan på distansutbildningar ökar. Att läsa på distans är inte längre främmande för deltagarna. Många har provat och uppskattar studieformens flexibilitet. Samtidigt har många elever saknat skolan och klassrumsundervisningen. De kommer naturligtvis att även fortsättningsvis kunna välja att studera i klassrum, säger Camilla Egerlid, verksamhetschef på Hermods Komvux.

Det kommer att erbjudas yrkesutbildningar inom branscher med stora rekryteringsbehov, så som hantverksyrken, barnomsorgen samt vården. Kompetensutvecklingsinstitutet kommer att erbjuda utbildning inom vård och omsorgsprogrammet.

- Vi märker redan nu att intresset för utbildning inom vård och omsorg ökat och behovet av utbildad personal är mycket stor bland arbetsgivarna. Vi ser fram emot att fortsätta leverera utbildning inom vård och omsorg med hög kvalitet under ytterligare fyra år, säger Marie Palmgren, verksamhetschef på Kompetensutvecklingsinstitutet.

De nya avtalen börjar gälla 1 januari 2021.

Eductus tilldelas tre avtalsområden:

 • Sfi studieväg 2 och 3 samt grundläggande vuxenutbildning
 • Yrkesutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet
 • Yrkesutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet

Hermods tilldelas sex avtalsområden:

 • Sfi studieväg 1 och grundläggande vuxenutbildning
 • Sfi studieväg 2 och 3 samt grundläggande vuxenutbildning
 • Intensiva studier i sfi och svenska som andraspråk
 • Fristående teoretiska kurser på gymnasial nivå, distans
 • Yrkesutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet
 • Yrkesutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet

Kompetensutvecklingsinstitutet tilldelas ett avtalsområde:

 • Yrkesutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet

NTI-skolan tilldelas ett avtalsområde:

 • Fristående teoretiska kurser på gymnasial nivå, distans

Movant tilldelas två avtalsområden:

 • Yrkesutbildning inom VVS
 • Yrkesutbildning inom Hantverksprogrammet