×
 

Skolinspektionen beslutar om vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet i Karlskrona

Skolinspektionen har beslutat om vitesföreläggande om 1,5 MSEK till Praktiska Gymnasiet i Karlskrona. Skolan har sedan tidigare ett vitesföreläggande på 650 000 kronor.

De brister som ligger till grund för Skolinspektionens beslut finns bland annat inom områdena undervisning och lärande, elevernas rätt till särskilt stöd samt betyg och bedömning.

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt och vi kan bara konstatera att de insatser som vi påbörjade förra våren inte har räckt till. Att vända en skola tar tid och nu måste vi intensifiera utvecklingsarbetet ytterligare, säger Jens Eriksson, Segmentschef AcadeMedias gymnasieskolor i Sverige.

Skolan har till den första augusti 2019 på sig att åtgärda Skolinspektionens nya krav annars utdöms vitet. Skolinspektionen har ännu inte beslutat om vitesföreläggandet från april 2018 ska utdömas.

Praktiska Gymnasiets 33 skolor ingick i AcadeMedias förvärv av Vindora i november 2017. Som tidigare kommunicerats så genomför just nu Skolinspektionen planerade tillsyner av ett antal skolor inom Praktiska Gymnasiet. Praktiska gör sitt yttersta för att komma tillrätta med de kvalitetsbrister som finns men räknar med att ytterligare beslut av detta slag kommer att komma. Att vissa enheter hade kvalitetsutmaningar var känt vid förvärvstidpunkten och var reflekterat i köpeskillingen.

Ytterligare information om Skolinspektionens beslut finns att läsa på AcadeMedias hemsida.

För mer information, kontakta: 
Jens Eriksson, segmentschef gymnasiet
Telefon: +4687944348
E-post: jens.eriksson@academedia.se 

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4279
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70-432 08 61
E-post: annette.lilliestierna@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se