×
 

Skolinspektionen beslutar om vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet i Karlskrona

För att slippa betala vitesbeloppet måste skolan åtgärda de påtalade bristerna senast den 1 augusti 2019. 

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt och vi kan bara konstatera att de insatser som vi påbörjade förra våren inte har räckt till. Att vända en skola tar tid och nu måste vi intensifiera utvecklingsarbetet ytterligare, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet i Sverige.

Ny ledning hösten 2018
Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia i november 2017 och sedan den 1 augusti 2018 har organisationen en ny ledning. Det senaste året har skolledningen jobbat intensivt för att komma tillrätta med de kvalitetsbrister som identifierats på Praktiska Gymnasiet i Karlskrona.

– Vi har naturligtvis känt till problemen eftersom de även framkommit i våra interna granskningar. Vi jobbar hårt för att förbättra kvaliteten inom de områden som Skolinspektionen slår ner på, men att vända en skola tar tid även om vi tydligt kan se att många av de insatser vi genomfört redan gett resultat, säger Susanne Christenson.

Den 19 april 2018 fick skolan ett vitesföreläggande om 650 000 kronor. Skolinspektionen har inte beslutat om detta ska utdömas.

– Utvecklingsarbetet som vi inledde våren 2018 fokuserar bland annat på att eleverna ska känna sig trygga på skolan, att de ska uppleva studiero på lektionerna och att de ska få det stöd de behöver för att lära sig, både på skolan och ute på sina praktikplatser, säger Susanne Christenson.

– Vi kommer att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet som redan är igång för att säkerställa att vår skola lever upp till Skolinspektionens krav och att våra elever får den bästa möjliga utbildningen, säger hon.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut i dess helhet: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=599705

För mer information, kontakta:
Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde
susanne.christenson@academedia.se, 076 112 34 77