×
 

Rekordstor tilldelning av YH-utbildningar för Academedia

AcadeMedias yrkeshögskolor får en rekordstor tilldelning av utbildningar inför hösten 2019. Totalt handlar det om 71 planerade utbildningsstarter - en ökning med 29 utbildningar jämfört med förra året. Det blev klart igår efter att Myndigheten för yrkeshögskolan meddelat vilka ansökningar som beviljats.

Fram till 2022 har Myndigheten för yrkeshögskolan som mål att utöka antalet utbildningsplatser med 45 procent - från cirka 30 000 till 44 000 årsplatser.

I årets ansökningsomgång prioriterar man framförallt tre utbildningsområden: samhällsbyggnad och byggteknik, teknik och tillverkning, samt data/IT. Detta återspeglas även i tilldelningarna för AcadeMedia, där det är Teknikhögskolan, EC Utbildning och Hermods som växer mest. Även The Game Assembly som idag erbjuder utbildningar inom spelutveckling i Malmö, går från 5 till 15 utbildningar i höst och får starta på två nya orter, Stockholm och Umeå.

– Det sker stora satsningar på yrkeshögskolan i Sverige och det känns naturligtvis väldigt bra att vi får stort förtroende att vara en del av den. Yrkeshögskolan är en viktig och samhällsnyttig utbildningsform och den här tilldelningen innebär att AcadeMedia även fortsättningsvis kan bidra till att förse en mängd olika branscher med efterfrågad kompetens, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

Utbildningarna som har tilldelats är av varierande längd, från ett till tre år. Tilldelningen innebär en möjlighet för AcadeMedia att ta marknadsandelar inom yrkeshögskola. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70-432 08 61
E-post: annette.lilliestierna@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se