×
 

Rasthjältar gör succé på Innovitaskolan Norrtälje   

Under hösten har Innovitaskolan i Norrtälje startat med dagliga fysiska aktiviteter för skolans elever. Skolan arbetar bland annat med organiserade rastaktiviteter och med SCRIIN aktivitetsmätare för att inspirera eleverna till att röra sig mer i vardagen.
Jessica Korell, Sara Linder

Jessica Korell, rektor Innovitaskolan, och Sara Linder, fritidsledare, sätter elevernas fysiska aktiviteter högt på agendan.

– Vår skola ska ge barnen förutsättningar för en hälsosam livsstil som kan följa dem genom livet. På sikt kommer detta inte bara hjälpa dem att må bra utan också att prestera bättre i skolan, säger Jessica Korell, rektor på Innovitaskolan Norrtälje, tidigare Jordens skola. 

Rasthjältar bygger gemenskap och ledarförmågor

Sara Linder är fritidsledare och ansvarig för skolans gemensamma rastaktiviteter. Tillsammans med elever som utsetts till skolans “rasthjältar” ser hon till att det finns sociala aktiviteter som bygger på rörelse och gemenskap. Exempel på aktiviteter som barnen själva önskat är spökboll, dragkamp och discodans, men även promenader och nya lekar finns bland aktiviteterna. 

– Våra regelbundna rastaktiviteter får igång eleverna så att de verkligen rör sig mellan lektionerna. Aktiviteterna bygger samtidigt gemenskap mellan klasserna och minskar risken för konflikter och utanförskap under rasterna. Eleverna får önska aktiviteter som ska passa alla på skolan, säger Sara Linder. 

Att eleverna själva får leda aktiviteterna har blivit en succé bland barnen. Enligt Sara Linder tar de uppgiften på största allvar, att bli utnämnd till rast-hjälte är både ett ansvar och en ära. 

– Att vara rasthjälte är även en övning i ledarskap där eleverna får ta eget ansvar. De växer med uppgiften och känner stolthet av att leda gemensamma aktiviteter. Som tack för deras fina insats går vi och bowlar i slutet av terminen, säger Sara Linder. 

SCRIIN-mätare och brain-breaks

WHO:s rörelsemål är 60 aktiva minuter varje dag. Genom att använda SCRIIN-mätare har skolans lärarna fått verktyg för att se hur mycket eleverna faktiskt rör sig. Elevernas aktivitet registreras genom en SCRIIN-mätaren som ger aktivitetspoäng baserade på WHO:s rörelsemål. 

– Genom att använda SCRIIN-mätare har vi fått ett verktyg för att se hur mycket eleverna faktiskt rör sig. Mätarna är enkla att använda och eleverna tycker det är roligt att kunna jämföra sig med varandra och med andra skolor. Än så länge har vi två klassuppsättningar men det blir säkert fler, säger Jessica Korell. 

Eleverna på Innovitaskolan har även nya aktiviteter som exempelvis ”brain breaks” under lektionstid. Detta består av korta gemensamma pauser för att skapa tid för återhämtning och öka förmågan till koncentration. 

Välmående i en digital tid

Alla Innovitaskolor i Sverige arbetar i år med det gemensamma temat  “Välmående i en digital tid”. Under hösten har lärare och elever fått utforska hur rörelse påverkar välmåendet, och genom data ta reda på hur rörelse fördelas över skoldagen, över veckan och hur det skiljer åt sig mellan individer. Skolan har också inlett ett samarbete med Generation Pep, där man siktar på att så småningom bli en certifierad Generation Pep-skola. 

– Vi kommer fortsätta att erbjuda våra elever mer fysiska aktiviteter än vad skollagen kräver. Vi vet, och forskningen visar, att detta fungerar och stärker oss alla, såväl fysiskt som psykiskt, säger Jessica Korell. 

Fakta - om Innovitaskolan Norrtälje

Innovitaskolan Norrtälje, tidigare Jordens skola, är en för- och grundskola med knappt 400 barn och elever upp till årskurs 6. Innovitaskolorna har totalt 28 för- och grundskolor från Helsingborg i söder till Kalix i norr.  För mer information, se gärna www.innovitaskolan.se/norrtalje.