×
 

Positivt med öppen skolstatistik igen– Vi har från start beklagat Skolverkets beslut att sluta publicera skolstatistik. Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. För såväl kommunala som fristående skolor är denna jämförbarhet och öppenhet väldigt viktig för kvalitetsutvecklingen av skolan, säger Marcus Strömberg vd för AcadeMedia.

– Skolverkets beslut att offentliggöra statistiken igen är positivt, men det är bekymmersamt att det inte gäller aktuell statistik, utan att det enbart är äldre statistik som nu ska publiceras, säger Marcus Strömberg.

För att kunna utveckla svensk skola är det självklart viktigt att kunna jämföra skolor och huvudmän.

AcadeMedia redovisar sedan många år statistik, både på huvudmannanivå och enhetsnivå. Denna statistik är också tillgänglig på våra webbplatser.

– Tillgänglig och aktuell statistik är en förutsättning för att föräldrar och elever ska ha möjlighet att jämföra skolor och göra sina val. Därför är vi glada över att skolenhetsregistret nu görs tillgänglig igen. Vi tycker att det har varit djupt beklagligt att den här situationen ens uppstod då SCB:s besluthindrade Skolverket att publicera sin statistik, säger Marcus Strömberg.

– AcadeMedia förutsätter att regeringen hittar en långsiktig lösning så att även aktuell statistik och statistik i framtiden blir tillgänglig på ett enkelt sätt. Lagändringen som krävs för detta kan inte vänta. Den här situationen är inte bra för någon, allra minst för elever och vårdnadshavare, säger Marcus Strömberg.