×
 

Polisanmälan och krav på prisreduktion med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet

AcadeMedias dotterbolag Hermods har brustit med avseende på den inrapporterade och avtalade lärarbehörigheten, vilket har rapportterats tidigare.  Nu har Malmö stad polisanmält och meddelat ett krav på prisreduktion på minst 4,7 Mkr med anledning av de felaktiga personallistor som Hermods SFI verksamhet i Malmö lämnat.

AcadeMedia informerade den 19 och 21 mars 2018 om att man vid en intern granskning funnit att det rapporterats in felaktig information till Malmö stad i fråga om lärarnas behörighet och att detta kunde leda till en prisreduktion. AcadeMedia har tillsatt externa experter som granskar såväl faktiskt avtalsefterlevnad som juridiska implikationer av detta.

-       Det här är ytterst allvarligt och vi förstår att Malmö stad väljer att polisanmäla. Vi startade omedelbart när vi upptäckte detta en intern, och en oberoende extern utredning, vi gör naturligtvis också vårt bästa för att samarbeta med Malmö stad, säger Paula Hammerskog.

Malmö Stad har inkommit med ett krav om prisreduktion på minst 4,7 miljoner som avser perioden aug-okt 2017. AcadeMedia bedömer fortsatt att prisreduktionens storlek kan vara materiell, men är beroende på olika faktorer enligt avtalet.

-       Vi kommer nu att granska Malmö stads krav på prisreduktion. Det är för tidigt att säga om det är rimligt, säger Paula Hammerskog

Såsom kommunicerats tidigare har Hermods sfi-avtal med Malmö stad under perioden från start i augusti 2014 till och med februari 2018 omsatt drygt 100 Mkr.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se