×
 

Debatt: "Omställningsstödet måste nå de som behöver det mest"

Med start den första oktober kan tiotusentals svenskar ansöka om att studera ett helt år med ersättning upp till 80 procent av lönen. Detta genom det nya omställningsstudiestödet. Men omställningsutbildningen får inte bli ett nytt friår för akademiker.

- Bygg ut yrkeshögskolan och gör det lättare att karriärväxla inom yrkesvux. Det menar Christer Hammar, segmentschef för AcadeMedias vuxenutbildning och Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Målgruppen för omställningsstudiestödet är yrkesverksamma personer som behöver stärka sin kompetens för ett nytt jobb eller en ny befattning. Stödet har potentialen att hjälpa människor som behöver byta jobb eller bransch mitt i livet, men kan även avhjälpa rådande arbetskraftsbrist inom näringsliv och välfärd.

600 ansökningar första timmen

Det blev anstormning till CSN direkt. 600 ansökningar inkom redan den första timmen. Över 10 000 personer har sökt hittills. ”Sök så snart som möjligt” är CSN:s rekommendation till alla som är intresserade av att gå en utbildning för att ha en fortsatt trygg ställning på arbetsmarknaden. Vissa grupper riskerar dock att hamna utanför.

- Steget till att begära tjänstledigt för att gå en utbildning är längst för individer utan studievana. Samtidigt är det just dessa personer, som kanske endast har en förgymnasial utbildning eller en kortare yrkesutbildning, som har störst behov av dessa insatser, menar Christer Hammar.

En omställningsutbildning kan vara skillnaden mellan arbetslöshet och en fortsatt trygg ställning på arbetsmarknaden. Om reformen ska lyckas måste därför mer tid och kraft läggas på att uppmuntra dessa grupper att studera. Dessutom måste utbildningarna som svarar mot deras behov byggas ut och anpassas efter målgruppen. Christer Hammar och Fredric Skälstad menar att det finns några konkreta åtgärder som skulle behövas för att möta detta behov.

Bygg ut yrkeshögskolan

För det första måste yrkeshögskolan byggas ut. Konkurrensen är redan stenhård. Flera rapporter har visat att yrkeshögskoleutbildning är en lönsam investering för samhället. Anställande företag är nöjda och för individerna medför utbildningen inkomstökningar. Många av de ansökningar om att bedriva utbildning, men som fått avslag på grund av resursbrist, håller så pass hög kvalitet att de genast kan beviljas.

Utökad rätt till kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning

För det andra behövs en utökad rätt till kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning. De som står längst ifrån arbetsmarknaden har med dagens regler förtur till dessa utbildningar. Detta utesluter i princip alla yrkesarbetande personer, särskilt de som redan har gymnasiekompetens. Inom många yrkesområden är därmed vägen till karriärväxling stängd. Den vägen måste öppnas. Resurserna finns redan – kommunerna lämnar tillbaka en stor del av statsbidraget i stället för att starta utbildningar inom exempelvis bygg, transport eller teknik.

Framtidens arbetsmarknad kräver ett livslångt lärande. Omställningsstudiestödet är en efterlängtad reform som kan öppna den möjligheten. Men då får inte utbildningarna bli ett slags nytt friår för akademiker som vill förkovra sig.

Texten är utdrag från en debattartikel skriven av Christer Hammar i egenskap av ordförande för Almega Utbildningsföretagen och Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen. Debattartikeln har publicerats i sin helhet i ett antal lokala dagstidningar, till exempel Gefle Dagblad.

Du kanske också är intresserad av