×
 

Ökad likviditet i AcadeMedia

Pressmeddelande 2000-01-26 Ökad likviditet i AcadeMedia Huvudägare i SBI-noterade AcadeMedia AB (publ) har under den senaste veckan tillsammans sålt drygt 200 000 aktier av serie B i bolaget. Försäljningen är ett led i strävan att inför en notering av AcadeMedia på O-listan öka likviditeten i bolagets aktie. Bland säljarna finns avgående VD Jörgen Bladh, som dessutom hos styrelsen ansökt om att stämpla om sina 35.000 aktier av serie A till serie B. Bland säljarna finns även Traction AB, som efter försäljningen innehar drygt 26 procent av aktierna i AcadeMedia. AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på området e-learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity e-learning AB erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är SBI-noterat och har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000208BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000208BIT00940/bit0002.pdf