×
 

Ny VD i Vittra

Anders har en mångfasetterad bakgrund med erfarenhet från såväl skolvärlden som från näringslivet.

Närmast kommer Anders från Manpower Hälsopartner AB där han arbetat som VD sedan 2004 då bolaget etablerades för att därefter växa till en av de tre största inom företagshälsovårdsbranschen. Anders är välbekant även med skola och utbildning där han sedan tidigare har tio års erfarenhet. Han har en fil.mag i Idrott och Engelska och har bl.a. genomfört ett IMD Executive Management Program.

- Det känns mycket stimulerande att få möjlighet att förädla Vittras redan väl fungerande verksamhet, säger Anders Hvarfner. I Vittra finns en unik erfarenhet eftersom bolaget har funnits sedan 1993 då friskolereformen genomfördes. Bolaget är idé- och kvalitetsmässigt ledande och det känns fantastiskt att kunna ta den erfarenheten vidare in i framtiden, avslutar Anders.

- Jag är glad att Anders nu går in i det viktiga uppdraget att utveckla Vittra vidare. Vittra är en viktig del i det nya AcadeMedia och jag är övertygad om att Vittra även i framtiden kommer att vara en drivande kraft i skolutvecklingen, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

Stockholm den 28 oktober 2008
AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Anders Hvarfner, VD Vittra AB
Mobil: +46 70-377 45 79
E-post: anders.hvarfner@vittra.se
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2008 klockan 11:00.