×
 

Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia

Kristofer Hammar har fram till nu arbetat med affärsutveckling, AcadeMedias förvärv och internationella expansion.

- Kristofer kommer att bli ett bra tillskott i AcadeMedias koncernledning. Hans erfarenhet i organisationen och arbete med vår internationella expansion har varit mycket framgångsrikt och jag ser fram emot att jobba mer tillsammans med honom, säger Marcus Strömberg, AcadeMedias VD.

Samtidigt som Kristofer Hammar tillträder sin tjänst avgår Martin Sandgren, vice VD på AcadeMedia, ur koncernledningen, vilket meddelats tidigare. Någon ny vice VD kommer inte att utses. Kristofer Hammar:

- Att vara med och utveckla svensk och internationell utbildning är fantastiskt spännande, och jag ser fram emot att göra det i AcadeMedias koncernledning. Jag har jobbat mycket med vår tyska förskoleverksamhet de senaste åren och jag tror att vi har mycket att lära av andra länder, säger Kristofer Hammar.

Kristofer Hammar kommer i sin roll som affärsutvecklingsdirektör också att ha ett övergripande ansvar för AcadeMedias inköps- och fastighetsavdelningar.


För mer information
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46-8-794 4200
E-post: paula.hammerskog@academedia.se


Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se