×
 

Nu lanseras bytagymnasium.se för gymnasieelever i Stockholm

Enligt kommunerna i Stockholms läns gymnasierapport från 2017 byter årligen 15% av gymnasieeleverna i Storstockholm skola. Det betyder att tusentals elever byter skola, majoriteten av dem under årskurs 1. Målsättningen med bytagymnasium.se är att vägleda eleverna så att de hittar skolor och program som passar dem, samt att underlätta för våra skolor att förmedla om de har platser kvar.

– Vi vet att det är en utmaning för många ungdomar att veta vad de ska välja och att det första valet inte alltid känns rätt. Våra skolor lägger ner mycket tid på att besvara frågor från elever som efter skolstart vill veta om de kan byta till oss. Förutom att vägleda dessa elever så vill vi också frigöra tid och resurser för våra skolor så de kan fokusera på elever som redan går på skolan, säger Jens Eriksson, segmentschef för AcadeMedias gymnasieskolor.

– Vår hemsida syftar inte till att uppmana eleverna till byte. Istället vill vi underlätta för de elever som känner att de inte hamnat rätt i sitt gymnasieval säger Jens Eriksson.

Studie- och yrkesvägledare från AcadeMedia har varit involverade i utformningen av sajten för att säkerställa att de vanligaste frågorna som elever har om gymnasievalet besvaras. Bytagymnasium.se kommer även bli ett verktyg för studie- och yrkesvägledare som hjälper sina elever i processen att byta skola.

– Att byta gymnasium är ingen quick-fix. Det måste vara ett genomtänkt beslut där elevens studieplan, målsättning samt individuella förutsättningar tas i beaktande, säger Helen Salling Karlsson, studie och yrkesvägledare på AcadeMedia.

Elever i Stockholm har via bytagymnasium.se möjlighet att komma i kontakt med en erfaren rådgivare som kan ge dem korrekt information om de möjligheter som finns inom AcadeMedias olika skolor och program.

FAKTA

AcadeMedia driver drygt 140 gymnasieskolor i Sverige med både högskole- och yrkesförberedande program. Exempel på skolor i Stockholm är Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blanka, Framtidsgymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, KLARA Teoretiska gymnasium, LBS Kreativa gymnasiet, NTI-gymnasiet, Rytmus, Praktiska gymnasiet, ProCivitas och Sjölins.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.