×
 

Nu är Praktiska, Hagströmska och Movant en del av AcadeMedia– Det känns väldigt bra att de här verksamheterna nu även formellt har tagit klivet in i koncernen. Nu påbörjar vi arbetet med att forma framtidens yrkesutbildning, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

Praktiska Gymnasiet har 33 skolor runt om i landet, Hagströmska Gymnasiet har tre och Movant bedriver yrkesutbildningar för vuxna på tolv orter. I och med samgåendet får AcadeMedias medarbetare 1100 nya kollegor.

– Vi får in 20 års erfarenhet och kunskap om hur man minskar gapet mellan skola och yrkesliv. Det, i kombination med vårt väl utvecklade kvalitetsarbete, gör att vi har goda förutsättningar att leda utvecklingen av yrkesutbildningen i Sverige, säger Marcus Strömberg.

– Behovet av utbildning har aldrig varit större och inom AcadeMedia finns en enorm drivkraft att vara med och bidra till det gemensamma samhällsbygget. Yrkesutbildningar är en viktig del i det arbetet och nu spänner vi bågen ytterligare tillsammans med våra nya verksamheter, säger han.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.