×
 

NTI-skolan, Didaktus och Eductus får betygsrätt

NTI-skolan, Didaktus och Eductus bedriver vuxenutbildning med fokus på att ge människor utveckling och jobb genom utbildning, coachning och matchning.

Betygsrätten beviljas av Skolinspektionen och innebär att NTI-skolan, Didaktus och Eductus nu kan sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg. Betygsrätten gäller utbildningar motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare som anordnas på uppdrag av en juridisk person (uppdragsutbildning).

– För NTI-skolan innebär det att vi blir mer intressanta för företagen. Nu kan vi inte bara utbilda deras personal, utan även ge dem ett betyg på kunskaperna. Det är företagen själva som utser vem som ska få gå en utbildning, säger Henrik Thörnqvist, verksamhetschef på NTI-skolan.

– Nu kan vi ge våra deltagare ett formellt kvitto på de kunskaper de har förvärvat inom våra uppdragsutbildningar. Tidigare har vi endast kunnat utfärda ett intyg på genomförda studier, vilket inte berättigar till fortsatta studier, säger Jonas Johansson, VD, NTI-skolan, Didaktus och Eductus.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att NTI-skolans, Didaktus och Eductus vuxenutbildningar bedöms vara av god kvalitet och att de därmed uppfyller skolinspektionens krav. Förordningen om betygsrätt gäller från den 1 januari 2011.