×
 

Mellby Gård är nu AcadeMedias största ägare– Vi gick in i AcadeMedia med en tydlig ambition att bidra till utvecklingen av svensk utbildning, och den ambitionen ligger fast. Utbildningssektorn är oerhört viktig för Sverige och vi är övertygade om att privata utbildningsföretag har enormt mycket att bidra med, säger Johan Andersson, VD på Mellby Gård.

Mellby Gård grundades 1986 av Rune Andersson som idag är styrelseordförande medan yngste sonen Johan Andersson är VD. Mellby Gård engagerar sig i olika branscher och företag, men att vara storägare i ett utbildningsföretag är speciellt, menar Johan Andersson.

– Utbildning är inte vilken bransch som helst, det är en av de viktigaste stöttepelarna i samhällsbygget. Att investera i utbildning är att investera i Sveriges framtid som kunskapsnation och Mellby Gård är en aktiv samhällsaktör som vill bidra till innovation och utveckling, säger han.

– AcadeMedias vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande, och som långsiktig ägare vill vi vara med och skapa goda förutsättningar för det. Nu har vi jobbat nära AcadeMedia i över ett år och jag imponeras av det kvalitetstänk och genuina engagemang för utbildningsfrågor som genomsyrar hela organisationen, säger Johan Andersson.

Mellby Gård vet hur man får företag att växa och utvecklas, och Johan Andersson menar att de båda sakerna hänger tätt ihop. Tidigare i år blev den tyska förskolekedjan StepKe en del av AcadeMedia och senare i höst tar Praktiska, Hagströmska och Movant klivet in i koncernen.

– Både den internationella förskoleverksamheten och breddningen med fler yrkesutbildningar på gymnasiet känns spännande. Att AcadeMedia nu så tydligt signalerar att yrkesutbildningar är viktiga för Sverige kan förhoppningsvis bidra till att de utvecklas ytterligare och lockar ännu fler elever. De har stor potential att vara en effektiv väg ut i arbetslivet för många unga människor, säger Johan Andersson.

– Samtidigt handlar utveckling inte bara om att växa, det handlar också om att ständigt bli bättre och leverera högre kvalitet. Det är bara genom att erbjuda riktigt bra utbildningar som elever och föräldrar kommer att välja AcadeMedias förskolor och skolor, säger han.

Att AcadeMedia väljer att investera i nya verksamheter trots den pågående debatten om företags villkor i välfärden och eventuella vinstbegränsningar har väckt uppmärksamhet. Johan Andersson tar det hela med ro.

– Medan politiker svingar med slagträ från vänster får vi företag ta ansvar för välfärden. Alla som förstår hur företag fungerar förstår också att vinst är en förutsättning för stabilitet och långsiktighet samt ett kvitto på att man levererar kvalitet. Det som pågår nu är ett politiskt spel och det finns inget stöd i riksdagen för den linje som regeringen och Vänsterpartiet driver, säger han.

– Sverige behöver fler skolor, inte färre, och att då försöka sätta käppar i hjulet för framgångsrika utbildningsverksamheter som många aktivt har valt är i mina ögon inte att bedriva en ansvarsfull politik, säger Johan Andersson.

Bland AcadeMedias övriga ägare finns bland andra statliga andra och tredje AP-fonden, EQT, Swedbank Robur samt ett stort antal medarbetare. Mellby Gård äger en dryg femtedel av AcadeMedias aktier.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.