×
 

Aftonbladet, kör med öppna kort är ni bussiga

I går 09.35 kom ett mail. Det är från Aftonbladet. "Hej, jag blev hänvisad till dig av Ole Hass, rektor vid Vittra Hammarby sjöstad. Jag kontaktade honom med anledning att föräldrar med barn på skolan är starkt missnöjda, inte bara med att skolan ska läggas ner utan kanske framför allt hur eleverna har det nu sista terminen."
Porträttbild av Paula Hammerskog

Sakfrågan återkommer jag till, jag kan dock inte låta bli att fundera över Aftonbladets arbetsmetoder. Idag klockan 09.29, alltså först ett dygn senare, publicerar de en artikel där det står följande.

Paula Hammerskog är kommunikationsdirektör. När hon inte svarar på telefon eller mejl beger vi oss till skolan för att söka upp Ole Hass och fråga om hans bild av situationen på skolan. Han säger att man då stärkt upp med behörighet runt vikarien. Och fortsätter hänvisa till kommunikationsdirektören. Paula Hammerskog svarar senare i ett mejl att det inte stämmer att en ung vikarie har ansvar.

Det första mailet från Aftonbladet kommer som sagt 09.35. Då sitter jag och samtalar med en läkare. Ja, jag erkänner, jag svarade inte direkt på mailet. Det gör jag klockan 11.31.

Hej Anders,

Jag förstod inte riktigt på ditt mail att det var minutbråttom att svara, jag var hos läkare och valde att inte maila därifrån. Skriv gärna att det är superbråttom om det är det! Då reagerar jag på det förutsatt att jag ser det naturligtvis.

Enligt Ole Hass har ni varit på skolan, det hade vi kunnat ordna om ni frågat – och sett till att ni där och då fick svar på alla frågor, jag vet inte om du fick det nu. Min fråga till dig nu är om ni filmat barn, i så fall måste vi kontakta samtliga vårdnadshavare vars barn kan vara på film. Det är förhoppningsvis ingen fara, men det är viktigt.

Har du några fler frågor än de du fått svar på av Ole? Jag skickar strax det mail som gick ut till samtliga vårdnadshavare i åk 4-5, där beskrivs rätt väl hur skolan tänkt, och hur de gör, för att ha behöriga lärare på lektionerna. Det är alltså inte en ”ung vikarie som har ansvar”. Hon är med hela tiden, och undervisar tillsammans med behöriga lärare i vad som kallas ett tvålärarsystem. Vi har dessutom i går fått ja från en av vår absolut bästa verksamhetsutvecklare i matematik som nu ska börja jobba på skolan, hon är också behörig lärare.

Den finns ett par frågor vid sidan av undervisningssituationen i ditt mail.

Anledningen till att vi fasar ut skolan i Hammarby Sjöstad är att vi i många år fått färre och färre elever. Skolan har sedan ett antal år dåligt rykte (i många fall oförtjänt i våra ögon), och sådant har väldigt stor betydelse. Vi har gjort väldigt mycket för att vända det och få fler elever, vi måste dock konstatera att vi inte lyckats. Skolan har på grund av det vikande elevunderlaget fått tillskott av pengar i många år. Det är delvis så vi använder våra vinster, alltså till skolor som har problem. Det går dock inte i längden, varken för oss eller för kommunala huvudmän, att fortsätta driva en skola där allt färre elever vill gå. Det är otroligt trist, men ibland måste man helt enkelt se sanningen i vitögat.

Den andra frågan är den om om gymnasiet och på vilket sätt de här två sakerna hänger ihop. Vi försöker tillsammans med Stockholms stad att hitta en lösning på gymnasieskolans behov av nya lokaler och hoppas fortfarande få till en sådan lösning. Vi kan dock inte sätta 200 gymnasieelever på gatan, de måste få gå klart den utbildning de valt – och vi måste ha lokaler som de kan göra det i. Det handlar absolut inte om att vi fasar ut grundskolan för att sätta in en gymnasieskola där, det bästa vore ju (tycker även vi) fortsatt grundskola i lokalerna. Med det sagt, vi har ansvar för alla våra elever, alltså även gymnasisterna.

Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över.

Hälsningar
Paula

Hade Anders velat prata med mig hade han möjligen kunnat ringa. I stället ville han antyda att vi inte vågar svara på frågor på telefon eller planerat, inget kunde dock vara mer felaktigt. Så nästa gång Anders, skriv att det är bråttom. Och ring om du vill prata!

Nu till huvudfrågan. Det är tyvärr korrekt att vi lägger ner en grundskola i Hammarby Sjöstad. Den har i många år haft problem med att allt färre barn söker sig till skolan, i nuvarande förskoleklass går det fyra elever. Det betyder sannolikt att vi har en årskurs 1 nästa år som har fyra elever. Är det bra för eleverna att gå i en sådan skola? Att ha tre klasskamrater? Det här handlar alltså inte om en skola med kvalitetsbrister utan om en skola som alltför få väljer.

Vi har försökt vända utvecklingen i många år, vi har misslyckats. Vi gör just nu allt som står i vår makt för att säkerställa undervisningen och tryggheten i skolan, i det brev till föräldrar i årskurs fyra och fem som gick ut i måndags beskrivs exakt hur vi gör för just deras barn. Brevet publiceras i sin helhet nedan.

Jag förstår naturligtvis att det här är jobbigt för alla familjer med barn på skolan. Det är dock inte så att det sparas på resurser här. Det är snarare tvärtom, eftersom vi gör vinst har vi stora resurser att sätta in när vi behöver, vilket vi behöver här. Det är inte bristen på pengar som gör att några av lärarna inte är behöriga, det är bristen på behöriga lärare. Det finns helt enkelt ingen att anställa.

Vår vinst andra kvartalet var 116 miljoner kronor (inte 149 miljoner). Det är en buffert på 620 kronor per elev och månad. Det är vi mina ögon skyldiga att ha. Och våra vuxenstuderande har i detta exempel inte fått vara med och dela på bufferten.

Även kommuner stänger skolor. 2016 stängde Göteborgs stad Tynneredsskolan med motiveringen ”allt färre elever väljer skolan”, samma år hade staden ett överskott på 938 miljoner kronor (Källa Göteborgs stads årsredovisning). Norrtälje kommun stängde 2016 Björkö-Arholma skola, också det med motiveringen att skolan var för dyr att driva med allt för få elever. Kommunala Godegårds skola i Motala stängde helt nyligen, också där med motiveringen att antalet elever var för litet (beslutet fattades av socialdemokrater och miljöpartister). Listan kan göras lång.

Det är oerhört tråkigt, oavsett om du är kommunal eller fristående huvudman, att stänga en skola. När det sker ska det göras så bra det går. Det är dock svårt. Jag vet dock att alla som arbetar på och tillsammans med Vittra Sjöstaden gör sitt allra bästa.

Här nedanför kommer så hela informationsbrev som i måndags (5 februari) gick till vårdnadshavare i årskurs fyra och fem. Det förklarar rätt väl hur skolledningen arbetar för att säkerställa undervisningen.

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör AcadeMedia

Brevet: (i den här publiceringen har vi valt att byta ut lärarnas riktiga namn mot Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5, Lärare 6, Lärare 7 och Lärare 8).

Hej!

Jag vill börja med att be om ursäkt för att ni inte fått veckobrev som vanligt nu i början av terminen. Förklaringen, som jag hoppas att ni inte ser som ett försvar, är att allt fokus varit på att organisera verksamheten bra. Jag inser dock efter de frågor som kommit efter förra veckans veckobrev att information är en viktig del av detta. Därför kommer ni från och med denna vecka att få veckobrev varje torsdag eftermiddag, detta gäller terminen ut. Ni är varmt välkomna att höra av er till undertecknad om ni har frågor.

Här kommer lite mer detaljerad information om arbetet i årskurs fyra och fem som vi slagit ihop till en klass.

Anledningen till att vi valt att slå ihop dessa två årskurser är att vi då frigör tid för flera lärare, som kan arbeta enligt vad vi kallar ett tvålärarsystem. Vi tror att dessa två årskurser har alla förutsättningar att fungera bra tillsammans, eftersom de känner varandra sedan tidigare. Hade de inte gjort det hade sammanslagning inte varit ett alternativ. Med två lärare i gruppen kan vi möta de behov som finns. Vi kommer också att kunna dela upp gruppen i de gamla klasserna i en hel del ämnen, mer om det nedan.

Vår vikarie Lärare 1, som idag är mentor för årskurs 4, kommer att fortsätta som ansvarspedagog. Hon är tyvärr inte behörig, men har god erfarenhet från att undervisa från Vittra Kronhusparken i Göteborg, där hon var mycket uppskattad under de två år hon varit där. Det har kommit en del frågor om hur matematikundervisningen ska bedrivas i klassen resten av terminen. Fram till nu har ju lärare 1 arbetat tillsammans med vår förstelärare i matematik Lärare 2, samt med Lärare 3 som regelbundet kommit in från sin föräldraledighet som stöd vid både planering och bedömning. Vi har dessutom gjort en överenskommelse med Lärare 3 om att han kommer att finnas med som extraresurs terminen ut för att kvalitetssäkra bedömningen för eleverna. För att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet kommer Lärare 4, som är behörig lärare i matematik, att undervisa tillsammans med Lärare 1.

Tanken med ovanstående är alltså att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska möta kända ansikten i klassrummet, vi vill skapa trygghet och stabilitet. Med det sagt ser vi naturligtvis att vi behöver öka antalet behöriga lärare. Vi har via våra personliga nätverk, som ofta är de bästa kanalerna, sökt behöriga lärare. Vi har också kontaktat flera bemanningsföretag. Vi kommer nu dessutom att annonsera efter lärare.

Plan för våren, ämne för ämne:
Matematik/No: Lärare 1 har undervisat sedan terminsstart, från 12 februari kommer Lärare 4 att vara med på samtliga lektioner. Lärare 4 har arbetat på Vittra Sjöstaden i fyra år och är behörig i matematik.

Idrott: Lärare 5, som kom tillbaka från sin föräldraledighet i januari och är behörig, fortsätter idrottsundervisningen. Varje tillfälle förlängs från 60 minuter till 1,5 timme. Eftersom det är fler elever, åk 4-5 har alltså idrott tillsammans, kommer Lärare 6 att assistera.

Engelska: Lärare 7 som är behörig engelsklärare fortsätter som tidigare.

Svenska: Lärare 1 fortsätter som tidigare tillsammans med Lärare 4 som är behörig även i svenska.

SO: Lärare 1 fortsätter som tidigare. I SO kommer hon att få stöd av Lärare 8 som är behörig i SO med planering och även genomförande då Lärare 8 kontinuerligt ger stöd på lektionerna.

Musik, bild och slöjd: I dessa ämnen delar vi in eleverna i de gamla grupperna. De fortsätter som tidigare, med sina tidigare lärare.

Som ni ser försöker vi åstadkomma två saker. Den första är hög kvalitet på undervisningen. Det gör vi genom att i varje ämne ha en behörig lärare som undervisar tillsammans med Lärare 1, som är en uppskattad lärare, dock utan formell behörighet. Den andra är att vi vill skapa kontinuitet, som ofta ger trygghet. Lärare 1 har på kort tid vunnit elevernas förtroende, och de lärare som assisterar henne är kända ansikten på skolan.

Min ambition är, som jag inledde detta brev med, att kontinuerligt informera om de förändringar som sker. Jag kommer därför säkerställa att veckobrev skickas till er varje vecka. Vidare kommer jag även fortsätta med kontinuerliga rektorsbrev. Jag hoppas att jag med detta mail har svarat på en del av de frågor och funderingar som funnits. Ni är självfallet mycket välkomna att ringa, maila eller besöka mig.

Med vänlig hälsning, Ole

#Medieblogg