×
 

Malmö stad väljer att polisanmäla Hermods

I dag meddelar Malmö stad, som är Hermods uppdragsgivare i Malmö, att man väljer att göra en polisanmälan. Kommunen begär dessutom tillbaka minst 4,7 miljoner kronor.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia:

– Det här är ytterst allvarligt och vi förstår att Malmö stad väljer att polisanmäla. Vi startade omedelbart när vi upptäckte detta en intern, och en oberoende extern utredning, vi gör naturligtvis också vårt bästa för att samarbeta med Malmö stad, säger Paula Hammerskog.

Den externa utredningen, som görs av revisionsbyrån PwC, ska vara klar den 25 april. I uppdraget som PwC fått ingår också att bistå AcadeMedia i att upprätta en mer effektiv process för internkontroll.

– Vi har ett delegerat ansvar inom AcadeMedia, med en tydlig process för uppföljning och kvalitetsarbete. I det här fallet är det uppenbart att den processen inte har varit tillräcklig, säger Paula Hammerskog.

AcadeMedia arbetar nu intensivt för att så snabbt som möjligt få fram korrekta lärarlistor till Malmö stad och skickar in dem löpande sedan den 9 april.

Om du har frågor kan du kontakta Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
paula.hammerskog@academedia.se, 0733 34 87 50

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.