×
 

Lars Mattsson slutar som VD i Academedia

Lars Mattsson slutar som VD i Academedia Lars Mattsson slutar som VD i Academedia. Styrelsen i Academedia och Lars Mattsson har gemensamt gjort bedömningen att verksamheten, efter de under året genomförda förvärven, behöver en ledare med annan profil. I och med detta beslut kommer Lars Mattsson att lämna arbetet som VD och koncernchef under våren 2005. Fram till dess kommer han att stå till sty-relsens och den nye VD:ns förfogande. Med de senaste förvärven av Företagspoolen, Reagens Simulation och Eductus har Academe-dias förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet ytterligare stärkts. Det uttalande om positivt resultat för helåret som tidigare gjorts kvarstår oförändrat. Styrelsen har nu startat rekryteringsarbetet efter en ny VD och koncernchef och styrelsen räk-nar med att kunna presentera en efterträdare till Lars Mattsson efter årsskiftet. Styrelsen för Academedia AB För ytterligare information vänligen kontakta: Roland Ljungberg, Styrelseordförande, tfn 0703-781431 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT00340/wkr0001.pdf