×
 

Kunskap från konferensen ResearchED

ResearchED är en konferens där mötet mellan forskning och praktik står i fokus. Konferensen har funnits sedan 2013 och har sitt ursprung i Storbritannien. På bara några år har ResearchED gått från att vara ett Londonbaserat fenomen till att nu vara på ständig turné över världen. Jag besökte ResearchEDs konferens i Malmö, som bland annat handlade om svensk skola ur ett internationellt perspektiv.
Tre personer i bild. två personer åt höger ler mot personen längst åt vänster. De verkar vara i en stor korridor på LBS

Syftet med ReserarchED är att överbrygga avståndet mellan forskning och praktik och att erbjuda lärare, skolledare och andra skolintresserade att ta del av och diskutera den senaste skolforskningen.

Konferensen inleddes av Maria Jarlsdotter som är rektor på Malmö Latinskola, som var värd för evenemanget. Programmet bestod av 33 korta föreläsningar/seminarier/paneldebatter där skolforskare, skolledare och lärare delade med sig av sitt arbete. Bland annat medverkade dessa kända internationella föreläsare:

Lucy Crehan var dagens huvudtalare. Hon är en brittisk grundskolelärare och internationell utbildningskonsult. Hennes föreläsning Lessons for Sweden from top-performing education systems bygger på hennes bok Cleverlands, i vilken hon vill ta reda på varför det alltid är vissa länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar. För att få svar på frågan besökte Lucy Crehan Finland, Japan, Singapore, Shanghai och Kanada, där hon under fyra veckor undervisade och intervjuade lärare, elever och myndigheter. Utöver detta har Lucy Crehan studerat resultat från PISA och andra internationella undersökningar. I föreläsningen redogör hon för vad hennes resultat betyder för svensk skola. De styrkor hon sett i skolsystemet i Sverige är:

  • Att en hög andel läser på gymnasiet och går vidare till högre studier
  • Att eleverna påvisar goda kunskaper i samhällskunskap
  • Att eleverna påvisar goda kunskaper i engelska och läsning

Avslutningsvis gav Lucy Crehan en presentation av vad Sverige kan ta lärdom av från mer framgångsrika skolsystem, där hon lyfte följande tre slutsatser:

  1. Reintroduce a more teacher-directed element to lessons, balancing interactive whole-class teaching and small group activities.
  2. At national level, create research and evidence-informed teacher standards for use in ITT and PD.
  3. At local level, gather together your best teachers and fill in some of the gaps in curricula/schemes of work for individual subjects.

Den som vill veta mer om Lucy Crehans resultat kan läsa det i hennes bok, Cleverlands: Vad skapar utbildning i världsklass, som ges ut på svenska denna vecka.

Paul Kirschner är professor i pedagogisk psykologi vid Open University of Netherlands. Hans presentation, Urban legends in education: What does the research say? handlade om att slå hål på de vanligaste myterna om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens sanningshalt och vad forskning inom pedagogik och psykologi har att säga om den. Bland annat fastslog Paul Kirschner att människor bara kan koncentrera sig på en uppgift åt gången, och att vi har en oförmåga att ignorera irrelevant information. Dagens generation, som Paul Kirschner, kallar ”Homo Zappiens” behöver därför struktur och verktyg för individbaserad inlärning, som fokuserar på en sak i taget..

Pedro de Bruyckere forskar på pedagogik vid Arteveldehogeschool i Gent, Belgien. Titeln på föreläsningen The ingredients for great teaching, är också titeln på en av Pedro de Bruyckeres böcker. Boken och föreläsningen syftar till att förbättra lärare och skolledares kunskaper om utbildningsforskning och redogör för vilka forskningsresultat som faktiskt fungerar och som lärare kan använda i klassrummet. ”Not everything works and nothing works at all time” är ett av Pedro de Bruyckeres motton.

För mer information om ResearchEd, programmet och övriga talare i Malmö, se konferensens hemsida. Där kommer även vissa talares presentationer att finnas tillgängliga i PDF-format och inspelningar från några presentationer. Nästa skandinaviska konferens hålls i Haninge den 9 februari och biljetter finns tillgängliga redan nu.