×
 

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Vindora

Konkurrensverket godkände tidigare idag AcadeMedias förvärv av Vindora. Förvärvet beräknas sluföras den 1 november 2017, i linje med tidigare kommunikation.

Genom förvärvet av Vindora utvecklar och investerar AcadeMedia i sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant som har vuxenutbildning på tio orter i Sverige.

Vindora hade en proformaomsättning 2016 på 833 MSEK och en proforma EBITDA på omkring 100 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 546 MSEK.

För mer information kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se