×
 

Kommuniké: Extra bolagssstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

Följande beslut fattades på extra bolagsstämman 2010:

  • Advokat Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid den extra bolagsstämman.
  • Styrelsen, i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman den 29 april 2010, ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
  • Styrelsen skall bestå av Harry Klagsbrun (nyval), Per Franzén (nyval), Ulf Mattsson (nyval), Josef Elias (omval), Helen Fasth Gillstedt (omval). Till styrelsens ordförande valdes Ulf Mattsson.

  

Stockholm den 23 juni 2010

AcadeMedia AB:s styrelse

 

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.