×
 

Katarina Wilson tillträder som ny CFO på AcadeMedia

Eola Änggård Runsten, CFO på AcadeMedia sedan 2013, har beslutat sig för att lämna bolaget. Eola slutar som CFO den första november, samma datum tillträder Katarina Wilson som ny CFO på AcadeMedia.

Katarina Wilson är sedan 2016 chef för koncerncontroll och koncernredovisning på AcadeMedia. Katarina har en gedigen erfarenhet inom redovisning, finans och ekonomistyrning, senast från Husqvarna där hon var Koncerncontrollerchef. Hon har också haft ett antal olika positioner inom Johnson & Johnson och Electrolux. Katarina har en MBA från Warwick Business School, England med inriktning mot redovisning och finansiering, samt en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Katarina kommer ingå i AcadeMedias koncernledning och rapportera till vd Marcus Strömberg.

- Jag är mycket glad över att Katarina har tackat ja till tjänsten som CFO. Vi känner Katarina väl och är övertygade om att hon har rätt kunskap och erfarenheter inom finans och ledarskap för att leda CFO-funktionen. Jag är också glad att vi hittat en intern kandidat eftersom att detta möjliggör kontinuitet i verksamheten. Med de erfarenheter och perspektiv som Katarina Wilson har kommer hon få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av en effektiv och stark finansfunktion, säger Marcus Strömberg vd för AcadeMedia.

- Vi vill också tacka Eola Änggård Runsten för hennes betydande bidrag till AcadeMedias starka utveckling under de senaste sex åren och önska henne lycka till i hennes framtida åtaganden, säger Marcus Strömberg.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70-432 08 61
E-post: annette.lilliestierna@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se