×
 

Karli Hayes chef för AcadeMedia World UK

Karli Hayes chef för AcadeMedia World UK AcadeMedias dotterbolag AcadeMedia World har anställt den 28-årige Karli Hayes som chef för England. Karli Hayes är kommer närmast från posten som tryckerichef på Financial Distribution Services i London, Europas ledande "one-stop-shop" för tryck och distribution av finansiellt tryck. AcadeMedia World är ett helägt dotterbolag till AcadeMedia och erbjuder avancerade utbildningar inom avancerad ny media- och informationsteknik över Internet på sex språk. AcadeMedia World UK är den tredje marknaden som etableras räknat efter den svenska och den danska. AcadeMedia World planerar att etablera sig över hela Europa. För vidare information, kontakta Peter Ollén, VD, AcadeMedia World på 0704-28 03 00 eller AcadeMedia World UK på +44 207 900 3977. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget AcadeMedia Business School blir en ny utbildningsportal med avancerade utbildningar inom kvalificerad management, marknadsföring och projektledning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet, CD-ROM/DVD och mobilt Internet. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/23/20000823BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/23/20000823BIT00360/bit0002.pdf