×
 

Johan Skeppstedt är årets samhällsaktör– Jag känner extrem glädje och stolthet. Sen blir jag också rörd eftersom jag jobbar i en väldigt fin organisation och vet att vi har så otroligt många duktiga ledare. Jag är väldigt glad över att få det här priset, säger Johan.

Inom ramen för Skol IF erbjuds alla elever aktiviteter både på raster och på kvällar och helger. Fysiska aktiviteter kombineras med utbildningar i ledarskap och välmående och det övergripande syftet med satsningen är att eleverna ska må bra och därmed ha bättre förutsättningar att även prestera bra i skolan.

– För mig är Skol IF en plattform för att jobba med elevinflytande. Många tror att det bara handlar om idrott, men gör är det inte. Det handlar om att vara med och driva projekt, ta ansvar och göra dagen bättre för ungdomar och i förlängningen – alla människor.

Nytt ledarpris

Årets samhällsaktör är ett nytt ledarpris och i kriterierna står det bland annat att vinnaren ska utmärka sig som en god ambassadör och förebild för framtidens skola och välfärd. Hen ska också vara en god ambassadör för AcadeMedia och den egna verksamheten. Johan Skeppstedt är en konstruktiv röst i den lokala skoldebatten och jobbar hårt för att hitta framgångsrika samarbetsformer med andra skolor och aktörer i kommunen.

–Johan har ett brinnande engagemang och en stark röst som förenar ortens skolor kring Skol IF. Han är alltid en konstruktiv och stark röst som kommer med kloka inspel. Johan höjer nivån på svensk skoldebatt, säger Anneli Wisen, utbildningsdirektör för Vittra.

Vad är en samhällsaktör för dig?

– Jag tycker att alla som arbetar i skolan är samhällsaktörer. Vi är med och bidrar till att andra människor mår bra, lyckas och får möjligheter till flera vägval. Men jag tror också att skolan behöver göra ett större avtryck i samhället. Vi har ett ganska tufft klimat i samhället och skolan skulle kunna vara med och bidra till att det förbättras, säger Johan Skeppstedt.

–Jag vill att min skola ska vara med förebild genom hur vi bemöter varandra här. När vi har ett fint bemötande och ser det positiva hos människor, då får vi också bättre resultat, säger han.

Om AcadeMedias ledarpriser
Varje år kan alla som arbetar inom någon av AcadeMedias verksamheter nominera ledare till ledarpriser. Priserna delas ut i olika kategorier och syftet är att uppmärksamma framgångsrikt ledarskap. Vi har identifierat att ledarskapet är avgörande för kvaliteten och utvecklingen i våra verksamheter, och genom att lyfta goda förebilder vill vi bidra till att rikta fokus mot betydelsen av ett bra ledarskap i svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

Här kan du se vilka som vunnit AcadeMedias ledarpriser tidigare år.