×
 

Jens Eriksson ny chef för AcadeMedias gymnasiesegment– Det känns väldigt inspirerande att ta klivet in i skolans värld. Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna i samhället och de kommande åren har vi växande gymnasiekullar i Sverige. Det innebär både utmaningar och möjligheter som jag ser fram emot att möta tillsammans med mina nya kollegor, säger han.

Digitaliseringen är en sådan möjlighet. Och utmaning. AcadeMedia kommer nu att satsa ännu mer resurser på att främja arbetet med IT för bättre lärande på gymnasiet.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller att hitta nya områden och arbetssätt där IT kan bidra till ett bättre lärande för fler elever. Vi har en bra ”motorväg” inom AcadeMedia, som leder de flesta eleverna i mål, men med digitaliseringen tror jag att vi också kan hitta fler sidovägar som kan leda till att ännu fler når kunskapsmålen. Med nya och anpassade undervisningsformer för de elever som av olika anledningar behöver det för att nå hela vägen.

– Digitaliseringen påverkar alla informationsintensiva sektorer, i en del fall på ett närmast fundamentalt sätt. Det är en utmaning för skolan att navigera rätt och anpassa sig till en värld som dagens elever är födda in i. Jag vet att det redan görs otroligt mycket bra saker ute på våra skolor som jag vill lära mig mer om och jag ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med verksamheterna, säger Jens Eriksson.

Var tionde gymnasieelev i Sverige går på någon av AcadeMedias drygt 100 gymnasieskolor. Jens Eriksson ser framför allt fram emot att jobba med verksamheter som har väldigt olika inriktningar och elevsammansättningar.

– Den mix som finns bland AcadeMedias gymnasieskolor är unik. Vi har 25 000 elever som alla har olika drömmar om framtiden. De är framtidens IT-tekniker, musiker, sjuksköterskor, lärare och ekonomer. Det ska bli mycket spännande att få vara med och påverka de här ungdomarnas framtid, säger han.

I sitt ledarskap strävar Jens Eriksson alltid efter att skapa trygghet och tydlighet. Han förklarar.

– Jag tror att människor som är trygga och vet precis vad de förväntas göra presterar bättre. Är man trygg så vågar man också göra fel och det är viktigt. Om man jobbar i en verksamhet som vill ligga i framkant och utvecklas så måste man förstå och acceptera att inte allt blir rätt alla gånger. Först då kan det innovativa få rum att växa. Och svensk skola kan dra nytta av nya idéer och innovativa lösningar för att ta alla elever i mål, säger han.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 14 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.g