×
 

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport januari – mars 2016/17

Den 10 maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2016/17.
Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten.

Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen. För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 5664 2692
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 85 5831 5945

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q3-2017

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiellinformation/finansiella-rapporter/presentationer/. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se