×
 

Tips - så får du igång skolans "makerspace"

Eleverna på NTI Gymnasiet Sollentuna trivs i skolans makerspace - en digital slöjdsal där både IT-lektioner, tekniskt och kreativt arbete tar plats. Salen används till allt från programmeringskurser, CAD (datorstödd konstruktion), kurser i teknik och entreprenörskap till elevernas egna gymnasiearbeten.

Alla NTI Gymnasieskolor har ett makerspace där eleverna får arbeta med den senaste tekniska utrustningen. Fotograf: Harald Nilsson

Pedagogiska vinster när digitala verktyg integreras i undervisningen

– Vi ser prov på riktig innovation här, och att vårt arbetssätt verkligen främjar elevernas livslånga lärande inför både framtida studier och yrkeslivet, säger Erik Thonfors, rektor på NTI Gymnasiet Sollentuna. 

Skolans programmerings- och IT- lärare Niklas Hallgren fick för ett år sedan uppdraget att utveckla och förverkliga sina idéer för skolans makerspace. Målsättningen var att alla lärare på skolan ska se de pedagogiska vinsterna i att integrera de digitala verktygen som finns i skolans makerspace i sin undervisning. 

– Att enbart ha 3D-skrivare, CNC-fräsar, laseretsare och annan maskinvara på skolan innebär inte per automatik att det blir en kreativ plats. Vi såg att vårt makerspace behövde förankras i verksamheten och verkligen användas, säger Niklas Hallgren.

Idag används salen flitigt av eleverna på skolan, både för eget skolarbete och som en del av den lärarledda undervisningen. Ett exempel är den egenutvecklade sociala plattformen som just nu konstrueras och designas, av och för eleverna på skolan. Ett exempel på både innovation, lösningar och produktutveckling. 

"Mängden prylar avgör inte"

En systematisk utveckling av skolans makerspace i dialog med eleverna har blivit en del av skolans DNA. Enligt Niklas Hallgren ligger detta till grund för inte bara kunskap utan även sammanhållning, glädje och nya idéer. 

– Jag vill betona att det inte är mängden prylar som avgör hur stor glädje en skola har av sitt makerspace, utan snarare hur vi väljer att använda det vi har till förfogande. Detta måste göras med pedagogiska styrning och i diskussioner med eleverna. Det ökar möjligheterna att även vi lärare kan upptäcka nya saker och att salen får utvecklas till en kreativ plats där  nya produkter och affärsidéer föds, säger Niklas Hallgren.   

För mer information om NTI Gymnasiet Sollentunas makerspace, kontakta gärna rektor Erik Thonfors eller Niklas Hallgren, lärare i IT och programmering. 

Du kanske också är intresserad av