×
 

Hur kan du påstå att vi skor oss på barnen?

Öppet brev till Stefan Löfven om tonläget i debatten kring vinster i välfärden. Publicerat på Aftonbladet Debatt 2017-03-29.

Nu måste vi få ordning på debatten om vinster i välfärden, både vad gäller tonläge och saklighet.
Porträttbild av Kim Lagerquist

Jag arbetar som verksamhetschef för Pysslingens förskolor. Det innebär ansvar för 4 260 förskolebarn, deras vårdnadshavare och 816 medarbetare i min region. Varje dag, varje stund strävar vi efter att utveckla barnen, skapa trygghet och ge dem nya färdigheter. Vi som har valt att arbeta med barn gör det för att vi har en tilltro till framtiden.

Det senaste året har vårt arbete påtagligt försvårats. Den retorik ni politiker använder är bombastisk och nedvärderande. När det företag där jag är anställd börsnoterades sa du själv att 60 000 barn och ungdomar är till salu.

Förutom att du uttryckte dig illasinnat så nämnde du inte med ett ord att många medarbetare fick och tog möjligheten att själva bli delägare i det företag där vi arbetar.

Så har vi Vänsterpartiets retorik. Låt mig ge ett direkt citat från partiets hemsida:

”Allt mer i den svenska välfärden styrs av privata företag som är där för att göra vinst. I stället för omtanke om eleverna och de äldre blir det jakten på pengar som styr. Resultatet av det kan vi se varje dag omkring oss. Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är dags att befria vården, skolan och äldreomsorgen från vinstintresset. Så får vi en välfärd att lita på.”

Smaka på orden… i stället för omtanke om eleverna… det är dags att befria… Så får vi en välfärd vi kan lita på.

Vilka belägg har Vänsterpartiet för att vi inte har omtanke om barnen? Hur kan ni påstå någon sådant?
Statsministern, detta är ingenting annat än förolämpningar. Det är osant, det är osakligt och kränkande påståenden.

Den utredning ni tillsatte med Ilmar Reepalu som ansvarig döptes till ”Ordning och reda i välfärden”. Därmed indikerar ni att vi saknar ordning och reda på våra förskolor och skolor.

Tyvärr finns det många fler exempel på hur politiker väljer att uttrycka sig i denna fråga. Men jag ska berätta vad ni har åstadkommit hittills med den plakatpolitik som ni för.

Varje gång vi gör en förändring, behöver utveckla eller prioritera något så undrar fler och fler föräldrar om vi gör det för att vinstmaximera. Inom vänstern har ni lyckats sätta bilden av att vi bara vill profitera och föräldrarna frågar sig: Skor vi oss på deras barn? Vill vi dem inte väl?

Den tillit vi byggt upp är ni på väg att rasera. Den energi vi har går till alltför stor del åt till att försvara oss och förklara.

Jag skulle kunna gå i svaromål i detta brev när det gäller fakta, men jag väljer att avstå.
Många andra för den debatten.

Men jag vill understryka den stolthet jag känner för de medarbetare jag har och som varje dag går till sina arbeten på förskolorna där de gör ett fantastiskt arbete. Det handlar inte om era barn eller våra barn, barnen är vårt gemensamma ansvar.

Du liksom jag vet att det finns förskolor som inte fungerar så bra som de skulle kunna, och det alldeles oavsett huvudman. Låt oss arbeta för förbättring överallt där det behövs och låt de goda exemplen bli förebilder, för det finns gott om sådana exempel även bland friskolor.

Ni socialdemokrater och era samarbetspartier för ofta fram att ni värnar om de skyddslösa, de sjuka, de fattiga, invandrarna, de äldre och de små.

Jag vill att du ska veta att ingenting av det ni nu säger eller gör gagnar barnen.

Kim Lagerquist
Verksamhetschef Region 1 på Pysslingen Förskolor