×
 

Halvårsrapport jan-juni 2003 academedia ab (publ)

Halvårsrapport januari - juni 2003 AcadeMedia AB. · Nettoomsättning för första halvåret uppgår till 45,3 Mkr (47,6 Mkr) · Rörelseresultat för första halvåret uppgår till -20,9 Mkr (-6,4 Mkr). Nettoresultat uppgår till -20,3 Mkr (-4,7 Mkr) · Redan vidtagna åtgärder innebär kostnadsminskningar under andra halvåret med 16 Mkr jämfört med första halvåret. I jämförelsebeloppet ingår engångskostnader under första halvåret ingår engångskostnader med 6,9 Mkr. Fortsatta besparingar är nödvändiga · Positiv utveckling av verksamheten i AcadeMedia Education genom breddning av utbildningsutbudet · Förvärv av Göteborgs Reklambyråskola beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning under följande 12 månaderperiod på ca 5 Mkr med positivt resultat · Orderstocken för AcadeMedia per 20 augusti 2003 uppgår till 73,5 Mkr ( 52,9 Mkr) · AcadeMedia räknar dock med att under fjärde kvartalet 2003 nå lönsamhet dock kommer helårsresultatet att bli kraftigt negativt Rapporteringstillfällen år 2003 19 november 2003 Delårsrapport 3 2003 4 februari 2004 Bokslutskommuniké för året 2003 För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Rapporten finns även tillgänglig på www.academedia.se fr.o.m. 03-08-20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00990/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00990/wkr0002.pdf Hela rapporten